DSAM Logo

Jeg stiller op som kandidat til regionsbestyrelsen i Hovedstaden.

For mig er det både givende og vigtigt at være med til at præge faget.

Jeg har været aktiv i DSAM siden 2011. Jeg var pennefører og forfatter på DSAM's Akuthåndbog og telefonvisitation.dk og har fornylig revideret begge værker. Jeg stod sammen med den øvrige FYAM-bestyrelse bag både supervisionskampagnen (som skaffede uddannelseslægerne fast supervision 30 min. om dagen) og forskningskampagnen. Jeg har repræsenteret DSAM i Sundhedsstyrelsen i tre arbejdsgrupper gennem årene og har holdt utallige oplæg til diverse DSAM-arrangementer.

Foruden min passion for det kliniske arbejde er jeg postdoc på Forskningsenheden for Almen Praksis på KU. Jeg er optaget af, at det, vi laver i klinikken, så vidt muligt skal være evidensbaseret. Det kan arbejdet i praksis imidlertid ikke altid være, og derfor er jeg stor tilhænger af de almenmedicinske værdier, som de f.eks. kommer til udtryk i pejlemærkerne.

Du kan høre om min tilgang til sundhed og vægt i podcastserien Radio Ligevægt, som jeg laver med vores kollega Christian Vøhtz.

Jeg er 47 år gammel, speciallæge i almenmedicin, bor i den gamle Sydhavn, er gift med Maya og er far til to teenagere.