DSAM Logo

Kære kolleger

Almen medicin er et speciale i konstant udvikling, hvorfor det er vigtigt at have DSAM til at guide os i omstillingsprocesserne, så vi kan bibeholde arbejdsglæden.

Vi er tiltagende udfordret på kerneværdierne for almen medicin, dels fordi flere opgaver sendes ud i primærsektor, hvilket medvirker til øget arbejdspres og behov for faglig udvikling, dels pga. lægemangel, specielt i udkantsområderne, hvor vi også er udfordrer mht. at kunne varetage praksisdrift og holde læge-patient relationen og lige adgang til lægehjælp i hævd.

Det som giver mig arbejdsglæde som praktiserende læge er netop læge-patient relationen og ”at det gør en forskel at vi kender hinanden”, særligt hos patienter med multimorbiditet og/eller psykiske/sociale udfordringer. Det gør også en forskel at vi kender hinanden, har tillid til hinanden, stoler på hinandens faglige niveau i forhold til samarbejde med kolleger, både internt i praksis, i klyngesamarbejdet, men også i samarbejde på tværs af sektorer og i samarbejdet med regioner og andre sundhedsmyndigheder.

Kan forstå på de seneste nyhedsbreve, at der er behov for nye kræfter i DSAM og jeg vil gerne være med til at præge udviklingen af vores fag, samt sikre at vi holder fast i de almenmedicinske kerneværdier/pejlemærker. Derfor stiller jeg op til bestyrelsen for DSAM Region-H.

Min lægelige baggrund er blandet med både forskning (Ph.d.), undervisning og samt div. konsulent opgaver, men først og fremmet er jeg praktiserende læge.

Aktuelt er jeg vikar i en praksis i Allerød. Indtil sidste sommer var jeg i en årrække fastansat læge i APU-København (Lægerne i Bartholinsgade), en praksis med tilknytning til Københavns Universitet, hvor jeg sideløbende med praksis var tilknyttet forsknings-og undervisningsmiljøet på Københavns Universitet med mindre forsknings- og kvalitetssikringsprojekter, samt undervisning af både medicinstuderende og uddannelseslæger. Ud over ovenstående har jeg mindre bijobs som forfatter/medforfatter på lægehåndbogen, promedicin, samt været medforfatter på DSAM faqta ark. Underviser derudover i PLO-E regi. 

Med venlig hilsen

Sidsel Böcher
Praktiserende læge, Ph.d.