Sidste år blev jeg valgt som repræsentant for 1 år.
Jeg stiller mig hermed til rådighed til fortsat at give en hånd i DSAM's repræsentantskab.

Tine Strand,
På 7. år praktiserende læge i kompagniskab med Anne Højte på Nørrebro, hvor jeg også er bosiddende med min familie.  

Siden min speciallægeautorisation i 2009 har jeg arbejdet i 3 år som kommunelæge i Gladsaxe på børne-og ungeområdet og har ad flere omgange arbejdet som læge i Afrika, bl.a. med læger uden grænser.

I hverdagen som praktiserende læge har jeg fokus på lighed i sundhed og høj faglig kvalitet - og på det seneste, i stigende grad, vores arbejdsmiljø, som jeg synes kræver mere og mere opmærksomhed.

Jeg vil gerne bakke op om, at vi har et stærkt og solidt fagligt selskab, ikke mindst til at underbygge vores egen faggruppe og kvalitet, men også for at imødekomme og stå fagligt fast overfor diverse politiske ideer, som har indflydelse på vores hverdag med patienterne. Jeg bakker op om den eksisterende formands linje og finder det vigtigt, at vi bliver hørt som fagpersoner med stort kendskab til vores område".