DSAM Logo

Valgmøde afholdes 25. august 2021 kl. 18.00

Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

Tilmeld dig her senest 15. august 2021

Hvad tror du, vi laver i regionsbestyrelsen?

Netop det spørgsmål kan du få svar på, når vi

onsdag, den 25. august 2021 kl. 18

holder valgmøde med hyggelig middag på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg.

Kom og hør, hvad arbejdet i DSAM's regionsbestyrelse indebærer. Mød din regionsbestyrelse og stil meget gerne spørgsmål til vores arbejde. Kom med input til emner, vi kan behandle.

Og hvis du skulle have lyst til at stille op til DSAM Midtjyllands bestyrelse, bliver der flere ledige bestyrelsespladser.

Hvad kræves der for at stille op? At du er speciallæge i almen medicin eller uddannelseslæge til speciallæge i almen medicin, og at du har lyst og interesse i at være en del af DSAM. Læs mere om at stille op på DSAM's hjemmeside.

Vi håber på at møde interesserede fra hele regionen og glæder os til at se dig!

Tilmelding til valgmøde og middag skal ske via dette link senest 15. august 2021.

Venlig hilsen

Marius Andersen, Roar Maagaard, Asger Dalmose, Marianne Lentz, Maria Nikolajsen og Emil Sørensen

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Marius Andersen, formand
Marianne Dam Lentz, medlem
Roar Maagaard, medlem
Asger Dalmose, medlem
Maria Bach Nikolajsen, FYAM-medlem
Vakant, 1. suppleant
Vakant, 2. suppleant
Vakant, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er seks poster på valg: Tre medlemmer, hvoraf mindst én skal være speciallæge og mindst én skal være FYAM'er. Den tredje kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer. Desuden tre suppleanter, hvoraf to skal være speciallæger og én skal være FYAM’er. 

Alle valg gælder for to år. Dog vil den ene speciallæge-suppleantpost og FYAM-suppleantposten i år blive opslået for ét år. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 1. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 8. september kl. 6 til 15. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).