Valgmøde med debat

Der holdes kombineret debat- og valgmøde den 1. september 2020.

Dagsorden for mødet følger her, når programmet ligger fast. 

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Pernille Vieth, formand
Marius Andersen, medlem
Roar Maagaard, medlem
Asger Dalmose, medlem
Maria Bach Nikolajsen, FYAM-medlem
Vakant, 1. suppleant
Vakant, 2. suppleant
Vakant, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er fem poster på valg. To medlemmerg, hvoraf mindst én skal være speciallæge. Den anden kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer. Desuden tre suppleanter, hvoraf to skal være speciallæger og én skal være FYAM’er. 

Alle valg gælder for to år. Dog vil den ene speciallæge-suppleantpost i år blive opslået for ét år. 

Læs om kandidaterne

Der er endnu ingen kandidater.

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 2. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 9.-16. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).