DSAM 50 år - fra landsbylæge til videolæge

DSAM Midtjylland holder medlemsmøde den 1. september 2020 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg.

Aftenens tema er: ”DSAM 50 år - fra landsbylæge til videolæge.” Hør bl.a. om fagets udvikling, lægens syn på sin rolle, forskelle og ligheder på dengang og nu.

Der vil være kaffe, te, vand og lidt snacks udenfor mødelokalet.

Program:

18.00 Velkomst

18.05

DSAM 50 år - fra landsbylæge til videolæge. Oplæg ved Peder Olesgaard, tidligere mangeårig praktiserende læge i Grenå og tidligere formand for DSAM, samt Anders Prior, nynedsat kompagnon ved Lægerne Kirstinelund i Lystrup og ekstern lektor på Aarhus Universitet.
Herefter fælles refleksion og drøftelse.

19.30

Orientering om det forestående valg til DSAM Midtjylland og DSAM's repræsentantskab, formalia om sammensætning af bestyrelsen mv, tidsplan for valget, præsentation af kandidater.

20.00

Middag

Tilmelding via NemTilmeld senest torsdag 27. august. 

Læs om kandidaterne

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Pernille Vieth, formand
Marius Andersen, medlem
Roar Maagaard, medlem
Asger Dalmose, medlem
Maria Bach Nikolajsen, FYAM-medlem
Vakant, 1. suppleant
Vakant, 2. suppleant
Vakant, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er fem poster på valg. To medlemmer, hvoraf mindst én skal være speciallæge. Den anden kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer. Desuden tre suppleanter, hvoraf to skal være speciallæger og én skal være FYAM’er. 

Alle valg gælder for to år. Dog vil den ene speciallæge-suppleantpost i år blive opslået for ét år. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 2. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 9.-16. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).