DSAM 50 år - fra landsbylæge til videolæge

DSAM Midtjylland holder generalforsamling med valgmøde den 1. september 2020 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg.

Aftenens tema er: ”DSAM 50 år - fra landsbylæge til videolæge.” Hør bl.a. om fagets udvikling, lægens syn på sin rolle, forskelle og ligheder på dengang og nu.

Der vil være kaffe, te, vand og lidt snacks udenfor mødelokalet.

Program:
18.00 Velkomst
18.05 DSAM 50 år - fra landsbylæge til videolæge. Oplæg fra Peder Olesgaard tidligere mangeårig praktiserende læge i Grenå og tidligere formand for DSAM samt oplæg fra en nynedsat kollega. Herefter fælles refleksion og drøftelse.
19.30 Orientering om valget, formalia om sammensætning af bestyrelsen mv, tidsplan for valget, præsentation af kandidater.
20.00 Middag

Tilmelding via NemTilmeld senest 15. august. 

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Pernille Vieth, formand
Marius Andersen, medlem
Roar Maagaard, medlem
Asger Dalmose, medlem
Maria Bach Nikolajsen, FYAM-medlem
Vakant, 1. suppleant
Vakant, 2. suppleant
Vakant, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er fem poster på valg. To medlemmer, hvoraf mindst én skal være speciallæge. Den anden kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer. Desuden tre suppleanter, hvoraf to skal være speciallæger og én skal være FYAM’er. 

Alle valg gælder for to år. Dog vil den ene speciallæge-suppleantpost i år blive opslået for ét år. 

Læs om kandidaterne

Der er endnu ingen kandidater.

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 2. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 9.-16. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).