DSAM Logo

Jeg stiller op til DSAM's repræsentantskab, fordi jeg gennem mange år har haft lyst til at deltage i samtalen om udviklingen og fremtiden i AP.

Følgende spørgsmål optager mig:

 • Hvordan får vi styrket en decentral almen praksis i et stadig mere og mere centraliseret sundhedsvæsen?
 • Hvordan får vi formidlet vigtigheden af en velfungerende primærsektor til politikere og lovgivere?
 • Hvordan får vi det til at hænge sammen med en høj faglighed i hele landet, når man ikke kan sælge sin praksis i lægedækningstruede områder?
 • Hvordan får vi sikret en høj faglig kvalitet i hele landet – når stadig flere vikar-klinikker er det eneste tilbud i mange yderområder?
 • Hvordan definerer vi, hvilke arbejdsområder der skal høre til i vores speciale? Hvordan får vi en bedre og tættere kommunikation med vores kolleger på sygehuset, der geografisk fjerner sig mere og mere?

Jeg har interesse for samfundsforhold, historie, vores arbejdsvilkår, kommunikation, konsultationsprocessen, tavshedspligt, kerneværdier AP, kontinuerlige læge-patient-forhold, udvikling i AP med fokus på vores særlige kompetencer. Jeg er optaget af de 7 pejlemærker i DSAM, og hvordan vi politisk får mere opbakning til og forståelse for, hvorfor de er vigtige. 

Jeg mener, vi må nytænke og forsøge at udtænke kreative muligheder for at imødegå denne skæve udvikling. Fx har jeg været optaget af tanken om “den mobile lægeklinik”. 

Kunne man forstille sig bedre brug af vores online kommunikationsmuligheder i forhold til lettere og mere direkte samarbejde og samtale/konference med vores sygehuskolleger? 

Kunne man forestille sig periodisk udflytning af et sygehusambulatorium til de lægefaglige områder? Var det mere rationelt at lade én speciallæge komme til område X istedet for at 100 patienter hver især skulle til kontrol på supersygehus langt væk (og nogle af de allersvageste gamle, psykisk syge, fattige, mentalt udfordrede og lignende opgav på forhånd og valgte udelukkende at blive fulgt hos den lokale læge, som jo så desværre i øjeblikket en en skiftende vikar mange steder).

Det er dobbelt-dobbelt skævvridning og igen flest sundhedskroner brugt på de forholdsvis velfungerende, mobile og mentalt velstillede.

Jeg brænder for, at DSAM  må arbejde med ovenstående for at kunne tilbyde ideer til det politiske system og nudge politikere i region og Folketing – således at vi får kastet lys på, hvad der sker derude i disse områder, får tilført ressourcer til projekter og får lavet nogle spændende muligheder, der skal være attraktive for de nyuddannede almenmedicinere. 

Og ja – jeg synes, dette hører hjemme i DSAM-regi.

For også den strukturelle og meget lavpraktiske virkelighed (er der overhovedet en læge tilstede?) er en forudsætning for, at vi kan holde den almenmedicinske faglige fane højt i hele landet – for alle borgere. 

Hvad kan jeg bidrage med?

Bred erfaring og kendskab til almen praksis efter mange års virke som praktiserende læge i lægedækningstruede områder i flere regioner samt aktiv vagtlæge i Region Midtjylland. 

Indsigt i, hvordan en praksis i et givet område også afspejler dette områdes specifikke geografi og befolkning. Og hvor forskellige vores klinikker og vores klinikdrift er. 

Og derfor: hvor vigtigt det er, at vi mødes og samles fagligt. Inspirerer hinanden. Udveksler erfaringer og oplevelser. 

Forhåbentlig kan jeg bidrage med ideer og visioner for en fortsat udvikling i AP i forhold til at lave projekter, så vi kan afprøve nye måder at fungere i AP på, kommunikative forbedringer mellem os i primærsektor og vores kolleger på sygehuset. Fortsat samtale om, hvordan vi værner om DSAM's 7 kerneværdier – især imødegåelse af ulighed i sundhed og fastholdelse af læge-patient-relationen, der nu mere end nogensinde før er ekstrem vigtig og udfordret, ikke mindst pga tiltagende subspecialisering på sygehusene, manglende tværfaglighed og øget afstand til ambulatoriet for en del borgere. 

Hvem er jeg:

 • Helene Larsson, 56 år. 
 • Cand.med. fra Århus Uni vinter 1997.
 • Speciallæge i almen medicin 2006.
 • Praktiserende læge i Glesborg, Norddjurs 2007-2017.
 • 2-årig diplomuddannelse i akupunktur 2012.
 • 2-årig diplom uddannelse i hypnose terapi 2015.
 • Deltaget i projekt Udviklings praksis i region Midt 2015-2017.
 • Freelance med vikariater i almen medicin fra 2017 – Læsø, Rudkøbing, Hadsten, Århus C, Thyholm, Fursund, Rønde, Skive.
 • Har kørt 2-3 lægevagtssæt siden 2017 i både vest og øst i region midt, dog primært Djursland/Randers/Århus.
 • Har været så heldig at deltage i Nordisk Kongres i Almen Medicin siden 2012 i Tampere, Tromsø, Reykjavik, Ålborg, Göteborg.
 • Vinder af 2. præmien i diplomopgave i JP i 2016 omhandlende en vision for DK anno 2040 kulturelt, økonomisk, strukturelt, herunder vision for klyngetanken i sundhedsvæsenet.
 • Kronikker, læserbreve i flere dagblade gennem flere år.
 • Interview i Kristelig Dagblad 2021 om angst for døden i sundhedsvæsenet.
 • Medlem af den lægefaglige tænketank Atlas og medforfatter til analysen af, hvilke konsekvenser covid-pandemi-håndtering havde for ældre mennesker.