Jeg genopstiller til DSAM-repræsentantskabet som FYAM-medlem, da jeg fortsat har lyst til at være med til at præge retningen for DSAM. Jeg er hoveduddannelseslæge i Almen Medicin i Aarhus og er aktuelt på barsel fra fase 3 i Skødstrup Lægepraksis.

De sidste fire år har jeg været aktiv i både FYAM og DSAM på forskellig vis: Som medlem af FYAM-udvalget for Region Midtjylland, medstifter af FYAM Midtjylland, FYAM-repræsentant i DSAM Midtjylland og en enkelt valgperiode medlem- og senest suppleant i DSAM-bestyrelsen.

Jeg mener, at det er særdeles vigtigt, at der eksisterer et godt samarbejde mellem FYAM og DSAM, hvilket jeg naturligvis fortsat vil arbejde for. Jeg er af den overbevisning, at vi kan lære meget af hinanden, sammen udvikle vores fag og være med til at løse de udfordringer, som vores speciale står overfor, eksempelvis rekruttering til specialet.

Jeg ønsker, at DSAM skal være samlende for faget Almen Medicin, således at alle medlemmer føler sig repræsenteret, både uddannelseslægerne, de praktiserende læger, forskningsmiljøerne med flere. Vi er en del af et sundhedsvæsen, hvor den bedste patientbehandling sikres ved, at vi holder os fagligt opdaterede, at vi samarbejder både internt i specialet, men også med andre specialer og relevante samarbejdspartnere, og i alt dette må DSAM gå forrest. Endelig bør DSAM som vores videnskabelige selskab fastholde sit fundament, nemlig uddannelse, forskning, kvalitet og internationalt arbejde.