DSAM Logo

Efter to år i regionsbestyrelsen i Midtjylland – heraf det ene år også som medlem af DSAM's bestyrelse – ønsker jeg at genopstille.

Arbejdet i både regionsbestyrelsen og DSAM's bestyrelse har været spændende og lærerigt. Jeg har ordførerskab i Uddannelse og har derfor deltaget som DSAM-repræsentant i både Styregruppe for Efteruddannelse og Efteruddannelsesudvalget i PLO samt i Videreuddannelsesudvalget (VIA). Derudover er jeg kontaktperson til FYAM og SAMS. Ud over dette har professionsetikken været på dagsordenen flere gange i 2022 – et arbejde, jeg har været en del af og brænder for. Jeg deltog i Folkemødet som delegeret og fik god inspiration til det fortsatte DSAM-arbejde.

Arbejdet i bestyrelsen er spændende, og jeg har fået indsigt i mange facetter af DSAM-arbejdet.

I den regionale bestyrelse forsøger vi at være så synlige, vi kan, overfor bl.a. medlemmer, forskningsenhed og øvrige omverden.

Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde i DSAM, hvorfor jeg stiller op til endnu en valgperiode. Jeg vil fortsat arbejde for uddannelse/efteruddannelse samt forsøge at argumentere for almenmedicinsk viden og tankegods, hvor jeg kan.