Jeg vil gerne vælges til DSAM i Region Midtjylland, da jeg gerne vil bidrage til det fantastiske arbejde, der udføres i DSAM.

Min erfaring stammer dels fra mit arbejde som praktiserende læge i ca. 15 år med egen klinik i Århus, men også fra diverse bibeskæftigelser, jeg har haft gennem årene, fx.

  • Efteruddannelsesvejleder
  • Praksiskonsulent på akutafdelingen og ældreafdelingen   
  • Udpeget til arbejdsgrupper af DSAM.

Der er mange relevante emner i tiden, om det er videokonsultation, ultralyd i almen praksis eller andet vil jeg ikke forholde mig til på denne plads. Jeg vil derimod kæmpe for, at vores kerneværdier som kontinuitet, relation og dømmekraft er en del af baggrundstæppet, når nye tiltag skal implementeres, så alle patientgrupper kan bruge almen praksis som indgangsport til sundhedsvæsenet. At DSAM med disse hovedtemaer som grundpiller kan tage stilling i forskellige diskussioner. Vi organiserer os på mange måder i det daglige arbejde, det er der stor kvalitet i for både patienter og os, og det skal der fortsat være plads til.

Af DSAM's kerneopgaver brænder jeg særligt for at være med til at udvikle det almenmedicinske speciale med vægt på uddannelse.

Vores fag udvikler sig (heldigvis) hurtigt og meget. Der er mange aktører, der har en mening om, hvilken vej vi skal gå, og hvad der er vores kerneopgave. DSAM skal bidrage med at hjælpe med at kvalificere og dermed afgrænse og udfolde de opgaver, vi skal løse, så vi vedvarende har fokus på, at nye opgaver skal have værdi for både patient og samfund – og dermed også for os selv.  For mig vil det give den bedste beskyttelse mod udbrændthed, som jo desværre findes i stor stil i vores egne rækker.

Jeg har de seneste to år skrevet en Master i humanistisk organisationsudvikling på Filosofisk Institut. En proces, som har været personlig værdifuld, fordi jeg har fået indsigt, værktøjer og viden på både det personlige, det arbejdsrelaterede og på samfundsniveau.

Jeg håber derfor på at kunne bruge disse indsigter til gavn for vores fag. Hvis jeg bliver valgt, håber jeg på, at jeg som repræsentant for praktiserende læger i Region Midt med integritet kan udføre et stykke arbejde i DSAM. Jeg håber, jeg kan have modet til, på trods af travlhed og pres, at være nysgerrig og stille spørgsmål, når det er på sin plads. Og at jeg, i de sammenhænge jeg deltager i, med autencitet og konstruktiv tilgang kan give indsigter om vores hverdag i almen praksis.

Venlig hilsen
Marianne Lentz