DSAM Logo

Jeg er 31 år og ny i faget almen medicin. Jeg brænder for faget og nyder hver dag at møde på arbejde i min nuværende introstilling i region Midtjylland. Jeg er uddannet i januar 2019 fra Københavns Universitet, og efter min KBU i København flyttede jeg med min mand og to drenge til Silkeborg.

Jeg vil gerne give mit input til videreuddannelse i almen medicin samt høj faglig kvalitet i faget. Det tænker jeg regionsarbejdet i første omgang er en god indgangsport til. Som yngre læge oplever jeg arbejdet inden for almen medicin både udfordrende, men også enormt udbytterigt. Jeg synes, at beslutningsprocesserne i almen praksis er spændende, fordi det er en fin balance imellem solid faglig evidensgrundlag og hensynstagen til den enkelte patient, herunder præferencer, økonomi, komorbiditet og tidligere erfaringer. Som yngre almen mediciner bruger jeg DSAM’s vejledninger flittigt og synes, at det er vigtigt, at vi i faget har fokus på høj faglighed og har en god dialog med hospitalsafdelinger og praktiserende speciallæger. Herudover synes jeg, at kommunikation er vildt spændende.

Marie Strøm Zangenberg