DSAM Logo

Mit navn er Marius Andersen, og jeg ønsker at genopstille til DSAM's repræsentantskab i Region Midtjylland, hvor vi har en rigtig god regional bestyrelse. Jeg har været formand de sidste to år. Jeg praktiserer i Silkeborg sammen med to kolleger i kompagniskabspraksis siden 2006. 

Jeg er stolt af DSAM og de mange engagerede, dygtige kolleger, der gennem tiden har bidraget til fagets og selskabets arbejde. Imponerende og glædeligt, at almen medicin vækker og vedligeholder en enorm dedikation inden for faglighed, uddannelse og forskning. Det støtter mig i mit daglige arbejde i vores klinik.

Vores position i sundhedsvæsenet er unik, og vi har ofte rigtig gode muligheder for at hjælpe patienterne med deres helbredsproblemer. Vi kan trække på kræfter på sygehuse, hos speciallæger og i det kommunale system og får stadig ofte god hjælp. Vi har kontakt til rigtig mange patienter, ofte med et højt flow og i et deraf afledt højt arbejdstempo, og almen praksis er efterspurgt i mange sammenhænge. Det er smigrende og i udgangspunktet positivt, men det stiller store krav til os som læger og mennesker. Derfor har vi brug for en fagpolitisk stemme, herunder DSAM’s pejlemærker (med tilføjelser/opdateringer/rettelser), faglige vejledninger, en velorganiseret uddannelse af kommende kolleger, efteruddannelse internt i vores praksis og af vores personale – og eksternt sammen med dygtige kolleger – som vi kan sparre med og finde inspiration hos, så arbejdsglæden og omhyggeligheden blomstrer og endnu flere kolleger tiltrækkes af vores fantastiske fag.

Jeg har erfaring fra arbejde i DSAM's bestyrelse og repræsentantskab siden 2009, uddannelseskoordinator 2007-2009, Lægedages Styregruppe 2009-2012, DSAM's årsmødegruppe, PLO's repræsentantskab 2014-2018, kursusleder på Lægedage 2010-2019, ”Medicin i Midt” 2016-2018, arbejdsgrupper i SST 2015-2020 og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn siden 2018.

Jeg er med i to efteruddannelsesgrupper inden for henholdsvis ”manuel medicin” og ”Kalymnos” kommunikationstræning.