Mit navn er Marius Andersen og jeg ønsker at genopstille til DSAM's repræsentantskab i Region Midtjylland. Jeg praktiserer i Silkeborg sammen med to kolleger i kompagniskabspraksis siden 2006. 

Jeg er stolt af DSAM og de mange engagerede dygtige kolleger, der gennem tiden har bidraget til fagets og selskabets arbejde. Imponerende og glædeligt at almen medicin vækker og vedligeholder en enorm dedikation inden for faglighed, uddannelse og forskning. Det støtter mig i mit daglige arbejde i vores klinik – også under coronakrisen.

Vores position i sundhedsvæsenet er unik, og vi har ofte rigtig gode muligheder for at hjælpe patienterne med deres helbredsproblemer. Vi kan trække på kræfter på sygehuse, hos speciallæger eller i det kommunale system og får meget ofte rigtig god hjælp. Vi har kontakt til rigtig mange patienter, ofte med et højt flow og i et deraf afledt højt arbejdstempo, og almen praksis er efterspurgt i mange sammenhænge. Det er smigrende og i udgangspunktet positivt, men det stiller store krav til os som læger og mennesker. Derfor har vi brug for en fagpolitisk stemme, herunder DSAM’s pejlemærker (med tilføjelser/opdateringer/rettelser), faglige vejledninger, en velorganiseret uddannelse af kommende kolleger, efteruddannelse internt i vore praksis og af vores personale – og eksternt sammen med dygtige kolleger – som vi kan sparre med og finde inspiration hos, så arbejdsglæden og omhyggeligheden blomstrer og endnu flere kolleger tiltrækkes af vores fantastiske fag. Det er kun muligt, når vi engang imellem vælger noget fra. Det giver muligheden for en pause – hvilket er vigtigt – eller muligheden for at tage del i noget andet og vigtigere i eller uden for vort fag. ”Al lidelse er ægte – ikke al lidelse er sygdom” – det er en ære og samtidig en udfordring at navigere i dette felt sammen med vore patienter og øvrige samarbejdspartnere – hvad enten der er tale om sygdom eller ej.

Sidst men ikke mindst må vi samarbejde med læger og andre, der udvikler, debatterer og beskriver faget og tilgrænsende områder via forskningsindsats eller på anden vis. Det arbejde ønsker jeg fortsat at støtte.

Dataindsamling til kvalitets formål skal kunne foregå trygt og fuldstændigt adskilt fra dataindsamling med henblik på kontrol fra politisk og embedsmands side.

Jeg har erfaring fra arbejde i DSAM's bestyrelse og repræsentantskab siden 2009, uddannelseskoordinator 2007-2009, Lægedages styregruppe 2009-2012, DSAM's årsmødegruppe, PLO's repræsentantskab 2014-2018, kursusleder på Lægedage 2010-2019, ”Medicin i Midt” 2016-2018, arbejdsgrupper i SST 2015-2020 og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn siden 2018.

Jeg er med i to efteruddannelsesgrupper inden for henholdsvis ”manuel medicin” og ”Kalymnos” kommunikationstræning.

Marius Andersen, Lægerne På Smedebakken, Silkeborg