- 226,1 KBDet går grundlæggende godt i specialet almen medicin i Danmark. Men almen praksis er fortsat udfordret på flere områder, men jeg mener, at rekruttering til faget og dernæst at man rent faktisk arbejder i almen praksis, er det klart største problem lige nu - og derfor en trussel for vores patienter og for specialet. Der findes ingen quick fixes – så der skal ydes et solidt arbejde i DSAM med fokus på alle de 4 søjler, som selskabet hviler på: uddannelse, forskning, kvalitet og det internationale samarbejde. Og de unge læger skal opleve specialet som et klinisk (og ikke udelukkende et relationelt) speciale, der kan tiltrække læger af begge køn. I Midt skal vi i den grad “kræse” for vores uddannelseslæger!

Vi skal ikke lukke os om os selv. Jeg går ind for samarbejde med de andre specialer, med sundhedsmyndighederne og sågar med patientforeningerne – og naturligvis først og fremmest med PLO. DSAM skal medvirke til at sikre specialet venner og ikke fjender.

Hvorfor vælger en tidligere DSAM formand at stille op til repræsentantskabet? Jo, det gør jeg af kærlighed til specialet – og ud fra et ønske om at påvirke udviklingen i specialet via DSAM, så vi skuer langt mere fremad end bagud. Vi skal tilpasse de praktiserende lægers arbejdsområde i takt med samfundets udvikling. Det betyder også, at jeg mener, at vi på mange måder skal fokusere noget mere på vores klinikker og hele staben her, og ikke udelukkende på lægen med stort L.

To vigtige principper for mig:

  •  patienterne er vores eksistensberetttigelse
  •  de unge læger i specialet er fremtiden for specialet