DSAM Logo

Valgmøde afholdes den 21. august 2023

Nærmere information om mødet kommer snarest og senest inden udgangen af juni måned.

Læs om kandidaterne

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Janni Kristensen, formand
Troels Mengel-Jørgensen, medlem
Merete Hansen, medlem
Ditte Værens, FYAM-medlem (bliver speciallæge juni 2023)

Jesper Kolbeck, suppleant
Niels Dam-Hansen, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er 2 medlemsposter for en 2-årig periode og 1 medlemspost for en 1-årig periode på valg. Mindst 1 post skal besættes af en speciallæge, og mindst 1 post skal besættes af en FYAM'er. FYAM-posten vil være 1-årig.

Derudover er der 3 suppleantposter, hvoraf 2 skal besættes af speciallæger og 1 skal besættes af en FYAM'er. Suppleantposterne er 1-årige.

De kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg. Øvrige kandidater bliver suppleanter efter antal opnåede stemmer. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 28. august kl 10 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 4. september kl. 6 til 11. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).