DSAM Logo

Medlemsmøde den 16. august kl. 17-19

Almen praksis - hvem er vi, hvad vil vi, og hvad er vi bedst til? 

DSAM Nord inviterer til fagligt møde tirsdag den 16. august kl. 17-19 på Hotel Hvide Hus, Aalborg, Vesterbro 2. Efter mødet er der spisning og hygge med kollegaer + valgmøde fra kl. 19-20.

Hvad skal løses i primærsektoren i fremtiden? Hvordan finder vi vej i det, og hvordan tager almen praksis lederskab i det nære sundhedsvæsen?

DSAM Nord har indbudt en håndfuld spændende gæster til at belyse dette emne ud fra en konkret case:

Leif Vestergård Pedersen, formand for Etisk Råd, interesseret i almen praksis og aktuelt med i en taskforce, der undersøger muligheden for ny honorarstruktur i almen praksis.

Jonathan Schloss, tidligere PLO-direktør og nuværende direktør i Komponent, kommunernes fælles udviklingscenter, der uddanner kommunale medarbejdere på alle niveauer.

Luise Jessen Lundorf, praktiserende læge i Vrå med særlig interesse for filosofi og den lægelige dømmekraft.

Bolette Friderichsen, praktiserende læge i Hobro og formand for DSAM.

Der er middag og valgmøde kl. 19-20 med hyggelig snak med kollegaer og korte valgoplæg fra opstillede kandidater til DSAM-Nords regionsbestyrelse, som er en del af DSAM's repræsentantskab.

Vel mødt - og husk at invitere dine uddannelseslæger med!

Tilmelding:

Alle er velkomne, blot de er tilmeldt senest 5. august 2022. Mødet inkl. middagen er gratis for DSAM-medlemmer (herunder FYAM og SAMS-medlemmer).

Er du ikke allerede medlem, kan du nemt blive det her

Tilmeld dig mødet her.

Læs om kandidaterne

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Janni Kristensen, formand
Troels Mengel-Jørgensen, medlem
Merete Hansen, konst. medlem
Ditte Værens, FYAM-medlem
Jesper Kolbeck, suppleant
Bolette Friderichsen, konst. suppleant
Vakant, FYAM-suppleant 

Medlemsposten efter Bolette er på valg. Merete fortsætter som suppleant. 

Hvor mange skal vælges?

Der opslås 2 medlemsposter, hvoraf 1 skal være FYAM’er og 1 kan besættes af alle stemmeberettigede. Der er desuden en suppleantpost åben, som skal besættes af en FYAM’er.  

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 26. august kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 1. september kl. 6 til 8. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).