DSAM Logo

Valgmøde afholdt 23. august 2021

Valgmødet er afholdt. Du kan læse referat fra mødet her.

Kære kolleger

Funktionelle lidelser i Region Nord 
- hvordan funker det for os og patienterne?

  • Skal de ikke bare have en tur mere i CT-TAB eller MR-scanneren, så vi har ryggen fri?
  • Hvad kan det nye Center for Funktionelle Lidelser i Aalborg tilbyde?
  • Behøver det være meget svært at være læge for disse patienter?
  • Er der noget nyt, som patienterne selv kan gøre?

PROGRAM:

Kl. 17.00

Ankomst, frugt, kaffe
Vi hører om 3 bøvlede cases. Hvem kan hjælpe os?

Kl. 17.15

Annette Engsig, AP-konsulent for funktionelle lidelser og Charlotte Forstrøm, leder for Center for Funktionelle lidelser i Aalborg
Om det nye center – inkl. spørgsmål

Kl. 17.40

Gunnar Lauge, overlæge, Diagnostisk Center, Farsø
Om overflødige undersøgelser, der medfører spild eller endda skade

Kl. 17.55

Spørgsmål og diskussion af cases

Kl. 18.10

Marianne Rosendal, almenmediciner og forsker
Om værktøjskassen til funktionelle lidelser – inkl. spørgsmål

Kl. 18.55

Opsamling og afrunding

Kl. 19.00

Middag, generalforsamling, valgmøde

Elektronisk valg afholdes i perioden 8. - 15. september 2021.

Hvis du overvejer at stille op, kan du læse mere om dette på DSAM's hjemmeside.

På valg er:
Speciallæger: Janni Kristensen og Troels Mengel-Jørgensen (begge genopstiller).
FYAM-suppleant: Cathrine Skovgaard.
Der er 2 vakante pladser som speciallæge-suppleanter.
Der skal findes ny DSAM Nord-repræsentant til hovedbestyrelsen, da Bolette Friderichsen har opbrugt sin funktionstid. Bolette opstiller som kandidat til DSAM-formandsposten.

STED: Hotel Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

HVEM: DSAM-medlemmer og andre interesserede

PRIS: Gratis for medlemmer af DSAM, 200 kr. for andre (ved spisning)

TILMELDING: Senest 13. august 2021 via dette link.

Vel mødt! 

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Bolette Friderichsen, formand
Troels Mengel-Jørgensen, medlem
Janni Kristensen, medlem
Ditte Værens, FYAM-medlem
Vakant, 1. suppleant
Vakant, 2. suppleant
Cathrine Nørgaard Skovgaard, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er fem poster på valg: To medlemmer, hvoraf mindst én skal være speciallæge, mens den anden kan besættes af alle opstillingsberettigede . Desuden tre suppleanter, hvoraf to skal være speciallæger og én skal være FYAM’er.

Alle valg gælder for to år. Dog vil den ene af speciallæge-suppleantposterne i år blive opslået for ét år. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 1. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 8. september kl. 6 til 15. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).