Valgmøde med oplæg om genoplivning og behandlingsniveau
- jura, etik og lægefaglighed

Mødet er afholdt 24. august 2020. 

 

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Bolette Friderichsen, formand
Troels Mengel-Jørgensen, medlem
Janni Kristensen, medlem
Ditte Værens, FYAM-medlem
Morten Krause Nielsen, 1. suppleant
Hans West, 2. suppleant
Andreas Kakulidis Toftt, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er fem poster på valg. To medlemmer, hvoraf én skal være FYAM'er, mens den anden kan besættes af alle opstillingsberettigede . Desuden tre suppleanter, hvoraf to skal være speciallæger og én skal være FYAM’er.

Alle valg gælder for to år. Dog vil to af suppleantposterne i år blive opslået for ét år. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 2. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 9.-16. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).