Jeg genopstiller til DSAM region nord. Har nu arbejdet for DSAM i 5 år. Det seneste år har især været præget af arbejdet i corona-taskforce samt af arbejdet med et "redskabsark" til almen praksis, der skal hjælpe med en struktur for en overblikskonsultation for de patienter, der har mange kroniske sygdomme.