Jeg er p.t. HU-bloklæge på sygehusdelen. Jeg har tidligere stiftet SAMS Aarhus og været formand og næstformand heri. Jeg ønsker at stille op til regionsbestyrelsen i DSAM-Nord.