Jeg har i nu 4 år haft den store fornøjelse at være med som FYAM-medlem i DSAM-nord. Som repræsentant i DSAM er man med i jagten på den bedste og nyeste faglige viden, samt hvordan dette skal formidles godt ud til kollegaerne og på den måde bidrage til at understøtte og sikre en løbende og kontinuerlig kompetenceudvikling. Det er et omfattende og vigtigt arbejde, som jeg fortsat har et stort ønske om at deltage i. 

Alle almenmedicinske emner interesserer mig, dog har jeg særlig interesse i geriatri.  Herudover synes jeg, det er vigtigt, at vi som forening tør blande os i sundhedsdebatter, der muligvis ikke er folkeligt populære, men nødvendigt samfundsmæssigt. Ligeledes går jeg op i arbejdsmiljø og har tidligere været arbejdsmiljørepræsentant i min ansættelse i sygehusblokken. Yderligere var jeg også en overgang observatør i PLO. 

Jeg færdiggør min hoveduddannelse i 2023 (med lidt forsinkelse grundet barsel x 3) og har således god tid til endnu to år som FYAM-medlem i DSAM. 

Venlig hilsen
Ditte Værens