DSAM Logo

Jeg er 34 år, bosat i Vendsyssel og bliver speciallæge i 2023. Jeg har været FYAM-medlem i DSAM's bestyrelse i region nord siden 2016 og er nu næstformand. Sideløbende har jeg i en periode fungeret som observatør i PLO. Jeg har således nu i en årrække været med til at arrangere vores faglige medlemsmøder i region nord, som har haft stor tilslutning. Ud over at emnerne har været interessante, har oplæggene været tilpasset rammer og vilkår i praksis, således at man ved møderne får noget konkret med sig, som man med det samme kan tage med ud og bruge i patientarbejdet.   

Jeg har en passion for geriatri i almen praksis. I vores praksis og generelt i Vendsyssel har vi både mangel på geriatere og et stort og stigende antal komplekse, multisyge ældre patienter med kroniske sygdomme. Sygehistorien og forløbene er ofte indviklede, og det er tidskrævende at være den kompetente almenmediciner i det tværfaglige arbejde med patienterne. Jeg mener, at praktiserende læger er særdeles godt klædt på til opgaven, fordi vi i forvejen har en bred faglig tilgang til vores patienter og er uddannede til at arbejde med alle aspekter af patienterne omfattende både diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering. 

Arbejdet i DSAM har for mig bl.a. været en mulighed for at få indsigt i det store faglige arbejde, der ligger bag de kliniske retningslinjer, jeg næsten dagligt benytter mig af.  Jeg er stolt over at kunne bidrage til fagets udvikling! Jeg har stor lyst til fremadrettet at fortsætte med dette, og håber derfor igen at blive valgt som FYAM's repræsentant i regionsbestyrelsen.