DSAM Logo

Kære kollegaer

Jeg genopstiller til DSAM-Nordjyllands bestyrelse. Jeg er 48 år og praktiserende læge i Sæby. Jeg kom som helt nyuddannet læge lidt hovedkuls ind i hovedbestyrelsen, da der ikke ligefrem var rift om posten i Nordjylland. Det er jeg glad for den dag i dag. Arbejdet i (tidligere hovedbestyrelsen og nu) regionsbestyrelsen har været spændende, og det er sjovt at være med til at få ting til at ske.

DSAM er under den nuværende bestyrelse og formandskab blevet en mere synlig medspiller i sundhedsvæsenet og samfundsdebatten. Det ønsker jeg, at DSAM skal fortsætte med at være, og derfor er det vigtigt, at der er styr på organisationen og god støtte og et klart mandat til de kollegaer, der engagerer sig og repræsenterer os alle.  

Jeg tror, at Bolette Friedrichsen kan gøre et godt arbejde sammen med sekretariatet og bestyrelsen som en forhåbentlig kommende formand i hovedbestyrelsen, og arbejde for de områder, der også giver mening for os i hverdagen.

Arbejdsglæde er vigtigt. Faglig udvikling og dygtighed er vigtigt. Overskud til god kommunikation og samarbejde er vigtigt. Derfor har jeg via posten i bestyrelsen i NordKAP (udpeget via PLO fra DSAM) arbejdet for at få regionens forståelse for, at det er nødvendigt at allokere penge til både kurser og efteruddannelse, men i allerhøjeste grad også til organisationsudvikling i almen praksis. Der er lykkedes at få NordPOL op at stå og fortsat prioritere midler til driften, således at praksis i Nordjylland kan få professionel hjælp fra konsulenter, der kender særdeles godt til almen praksis, finansieret af vores egne efteruddannelsesmidler sammen med regionens midler. Det var der for bare få år ingen lydhørhed overfor - drifts- og organisationsudvikling måtte vi selv betale. 

Vi har et særdeles godt samarbejde med såvel ledelsen af NordKAP som kommuner, regionen og PLO i NordKAP bestyrelsen, hvilket ikke er nogen selvfølge i andre regioner. Samarbejdet mellem psykiatrien, PPR i kommunerne og almen praksis OG dysfunktionerne heri har også været et tilbagevendende emne på dagsordnen, hvor løsninger forsøges fundet og problemer bragt videre til PLO. Det er måske en del af disse diskussioner, der er bragt videre i den kommende overenskomst, hvor bla bedre kommunikationsveje med PPR skal udvikles. 

Jeg brænder for god uddannelse og deltager også som underviser på lægeuddannelsen i Aalborg og lejlighedsvis i andet efteruddannelsesregi. Det er jo det tredje vigtige ben i DSAM udover forskning og kvalitetsudvikling. Det er vigtigt, at der udveksles gode erfaringer mellem lægeskolerne i Danmark, og det foregår bla også i DSAM regi. 

Et af DSAM's pejlemærker er "Vi giver mest til dem med størst behov". Jeg tror, at vi med den kommende overenskomst (hvis den godkendes) har fundet en måde at sætte fokus på og økonomi i at give mere til nogle af grupperne med størst behov. Jeg finder det spændende, men også udfordrende at skulle have en endnu mere proaktiv tilgang til bl.a. patienter med psykiske lidelser. Jeg vil arbejde på, at vi får hjælp fra DSAM, uddannelsesenhederne, NordKAP, forskningsenhederne osv til at løse opgaven.

Jeg ønsker alle et godt valg og håber, at I alle vil bruge deres stemme.

Janni Kristensen