DSAM Logo

Kære kolleger 

Jeg stiller op til bestyrelsen i DSAM Nord, da det i den grad har vist sig, at der mangler repræsentanter, som forholder sig skeptisk til Covid 19-narrativet, hvor vi i medierne og efterhånden også i de videnskabelige tidsskrifter ofte kun får den ene side af historien serveret.

Jeg traf beslutningen om mit kandidatur specifikt på det tidspunkt, hvor det viste sig, at DSAM ikke ville tage stilling til, om man skulle anbefale eller fraråde Covid 19-vaccination af børn fra 12 til 15 år. I mine øjne er dette intet mindre end en skandale, da al videnskab tyder på, at denne aldersgruppe ikke vinder noget som helst sundhedsmæssigt ved at lade sig vaccinere mod Covid 19. Dette skal sammenholdes med, at der efterhånden er rigeligt med evidens for, at vaccination mod Covid 19 ikke er helt ufarligt. Således er der på verdensplan og ligeledes i Danmark rapporteret om dødsfald efter vaccination mod Covid 19. Hertil kommer de øvrige vaccineskader, som ses i alle aldersgrupper. Der er ganske vist ikke lavet store studier med unge mennesker, men man må forvente, at der også sker skader i disse aldersgrupper.

Når man således sammenholder gevinst ved vaccination mod Covid 19 med de potentielle skader – hvor af vi endnu ikke kender langtidsfølgerne – så ligger det derfor lige for at fraråde vaccination mod Covid 19 i aldersgruppen fra 12 til 15 år. Dette har DSAM forsømt at gøre, og derfor stiller jeg op til bestyrelsen, så jeg kan være medvirkende til at sørge for, at noget lignende ikke gentager sig i fremtiden. Jeg vil også arbejde aktivt for, at DSAM ændrer sin udmelding, således at DSAM fraråder vaccination af 12 til 15-årige.

Det skal i øvrigt siges, at tendenser fra udlandet peger på, at vaccination mod Covid 19 ikke stopper ved de 12 til 15-årige, men vaccinationerne kommer til at fortsætte også med endnu yngre aldersgrupper, hvor der heller ikke er nogen sundhedsmæssig gevinst ved at lade sig vaccinere mod Covid 19. Der er dog stadig alle risiciene ved vaccination, også i de endnu yngre aldersgrupper. Også her vil DSAM skulle være skarp på at få meldt klart ud, at det frarådes at lade de endnu yngre aldersgrupper vaccinere imod Covid 19, og dette vil jeg ligeledes arbejde hårdt for.

Generelt går jeg ind for en evidensbaseret tilgang til almen medicin, hvor så mange lægefaglige beslutninger som muligt kan træffes på et videnskabeligt, databaseret grundlag, samtidig med at man tager hele patienten i betragtning, dennes livsverden og baggrund i øvrigt. Jeg finder det i mit virke for øvrigt meget livsbekræftende, når jeg som læge “er nødt til” at udøve lægekunst og gå lidt uden for det evidensbaserede, fordi det ikke lige passer til den aktuelle patient ud fra netop dennes baggrund, tilgang til tingene (måske fordi patienten for eksempel forholder sig skeptisk til vores vestlige tilgang til lægevidenskab) og naturligvis den kliniske fremtræden. Når jeg således bliver nødt til at reflektere på lidt “utraditionel” vis, føler jeg mig fagligt og personligt udfordret på en positiv måde.

Min baggrund er i øvrigt, at jeg er praktiserende læge i Hadsund siden 2018, hvor jeg var Danmarks yngste, men nu er jeg vel efterhånden en af de “gamle”. Herudover er jeg far til to drenge på henholdsvis to og fire år og gift med mit livs kærlighed, Roze. I min fritid er jeg derudover ivrig jæger, sækkepibespiller og motorcyklist.

Venlig hilsen

Jesper Kolbeck