DSAM Logo

Jeg er 44 år og sidder på 6. år i en samarbejdspraksis i Thy. 

Jeg stiller op til valget for at sikre en repræsentant med en skarp almen medicinsk  faglig profil.

I en tid med for mange opgaver til timer i døgnet ønsker jeg mig en faglig organisation, som hjælper almen medicineren med at vise, hvor indsatsen giver mest mening.

Hvordan vi understøtter den kliniske beslutningsproces på en lean måde, så der bliver tid til at støtte den sørgende, samtidig med vi leverer hård data til kvalitetssikring. Jeg vil være en del af et DSAM, som viser veje til, at vi alle kan arbejde mere effektivt. Vi skal  sikre arbejdsglæden i en tid, hvor almen medicin tilsyneladende skal kompensere for mangler flere andre steder. Jeg vil være med til at undgå udbrændthed ved prioritering af vores tid i en klinisk hverdag. Vi skal skabe fælles front mod håbløse krav fra omverdenen om at dække ind, hvor andre fejler eller mangler. Det vi laver i hverdagen skal give almen medicinsk mening!

Merete Hansen
Praktiserede læge