DSAM Logo

Jeg ønsker at stille op som fyam-medlem af DSAM-nord.

Jeg er 30 år og er i gang med hospitalsblokken på Regionshospital Nordjylland i Hjørring. Jeg forventer at blive speciallæge i almen medicin i 2025. Jeg bor på et nedlagt landbrug ved Sindal med min hustru, Line, og vores to sønner, Alfred og Peter. Jeg har været associeret medlem af DSAM-Nord siden 2019, hvor jeg medvirkede i udarbejdelsen af vejledningen om overblikskonsultation og årsstaus. Jeg har en særlig interesse for multisyge ældre og palliation.

Jeg er glad for arbejdet i DSAM, der giver kontakt til kollegaer, jeg ellers ikke ville se. Vi har efter min mening alle en forpligtigelse til at engagere os i at styrke specialet. Særligt, hvis der er noget, vi er utilfredse med, mener jeg, at man må engagere sig for at forsøge at ændre tingene på en konstruktiv måde.