Valgmøde med oplæg om genoplivning og behandlingsniveau
- jura, etik og lægefaglighed

Kære kolleger i Region Nordjylland

DSAM Nord inviterer til valgmøde 24/08/2020 kl. 17:00-20:00 på hotel Scandic, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.
Alle speciallæger og uddannelseslæger i almen praksis er velkomne.

Den sidste tid bør ikke være fyldt med bekymring og usikkerhed om behandling og fravalg af samme. Der er i stigende grad fokus på at få taget stilling til, hvilke ønsker man har til dette. Særligt når man er multimorbid, og når man skifter mellem sektorerne, har der vist sig sommetider at opstå problemer. Dette emne søger vi at belyse for at undgå de uhensigtsmæssige situationer, det kan give for patienten, de pårørende og den praktiserende læge. Til at hjælpe med dette har vi bl.a. inviteret læge Morten Orth, præst Knud Erik Nielsen samt læge Anne Hempel-Jørgensen, sektionsleder i STPS.

Program:

17:00 Velkomst v. Bolette Friderichsen
17:10 Case v. Ditte Værens
17:30 Film m. Ove Gaardbo, STPS
17:35 Oplæg v. Anne Hempel-Jørgensen og Stephanie Knudsen
18:00 Morten Orth, om kommunikation mellem sektorovergange
18:10 Knud Erik Nielsen, om at tale om døden
19:00 Spisning og valgmøde

Tilmelding senest 17/08/2020 på https://dsam.nemtilmeld.dk/103/
Mødet er gratis, men tilmelding er bindende – ved udeblivelse risikerer man 220 kr i opkrævning for spisning.

Vel mødt!

 - 257,7 KB

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Bolette Friderichsen, formand
Troels Mengel-Jørgensen, medlem
Janni Kristensen, medlem
Ditte Værens, FYAM-medlem
Morten Krause Nielsen, 1. suppleant
Hans West, 2. suppleant
Andreas Kakulidis Toftt, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er fem poster på valg. To medlemmer, hvoraf én skal være FYAM'er, mens den anden kan besættes af alle opstillingsberettigede . Desuden tre suppleanter, hvoraf to skal være speciallæger og én skal være FYAM’er.

Alle valg gælder for to år. Dog vil to af suppleantposterne i år blive opslået for ét år. 

Læs om kandidaterne

Der er endnu ingen kandidater.

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 2. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 9.-16. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).