DSAM Logo

Kære kolleger,

Jeg er 51år og er praktiserende læge i Vodskov siden 2018 i en kompagniskabspraksis. Jeg har tidligere været praktiserende læge i Hjørring, hvor jeg også er bosat.

Jeg har siddet i DSAMs repræsentantskab siden 2017, hvor fokus har været på at lave gode medlemsmøder, som har relevans for almen praksis (Ryggen i Region Nordjylland, Funktionelle lidelser, Genoplivning og behandlingsniveau etc). Vi har oplevet, at der kommer mange interesserede læger til møderne, så vi må have gjort noget rigtigt! Dette bygger på, at vi har et godt samarbejde i DSAM Nord mellem de praktiserende læger, Forskningsenheden for almen praksis i Aalborg (CAMAAU), NordKAP og PLO.

Det er værd at bemærke, at dette samarbejde i Nordjylland er forbilledligt for de andre regioner i Danmark!

Jeg er primært kliniker og er stor tilhænger af, at der skal være sammenhæng mellem den forskning, der bliver lavet i almen medicinsk regi, skal give mening for den praktiserende læge, så vi kan bruge forskningsprojekterne i vores almen praksis-hverdag.

DSAM er de senere år (specielt under coronaepidemien) blevet mere synlig i medierne, og den nuværende bestyrelse er blevet lyttet til i medierne. Dette, ikke mindst på baggrund af en stærk ”corona task force”, hvor der har været dygtige folk til at forsøge at vurdere den meget sparsomme information/forskning/viden, der har været på det givne tidspunkt. Vi lagde asfalten mens vi kørte! Men gruppen bag ”corona task force” har virkeligt gjort en stor indsats for, at vi, som læger i almen praksis, har haft noget at navigere i, i en voldsomt omskiftelig tid. Jeg støtter op omkring at DSAM fortsat skal være en stærk medspiller i sundhedsvæsenet og i samfundsdebatten, og det er vigtigt, at der er god støtte og et klart mandat til de kolleger, der engagerer sig og repræsenterer os alle.

Jeg har en stor passion for klinisk ultralyd i almen praksis. Jeg sidder med i bestyrelsen for DAUS (Dansk Almenmedicinisk UltralydsSelskab) og har en deltidsansættelse ved CAMAAU, hvor jeg administrerer et antal ultralydsscannere og samtidigt arrangerer undervisning, kvalitetssikring og laver forskning vedr. brugen af ultralyd i almen praksis. Desuden har jeg lavet flere fællesnordiske workshops omkring ultralyd i almen praksis til Nordiske kongresser i almen medicin siden 2017.

De mange engagerede folk i CAMAAU leverer forskning omkring ultralyd i almen praksis på et plan, hvor vi er førende i Verden!

Samarbejdet mellem DAUS og DSAM er vigtigt for at sikre en høj kvalitet af faglighed inden for brugen af ultralyd i almen praksis og samtidigt er ultralyd med til at højne kvaliteten af den objektive undersøgelse i vores klinikker. Dette arbejde har også været grundlag for at ultralyd er kommet med på ”spisesedlen” til OK 22.

Jeg anser ultralyd som et rekrutterende emne for Nordjylland og for almen praksis i Nordjylland, da vi er spydspidser for resten af landet.

Jeg vil gerne være med til at støtte op omkring det gode arbejde, der har været lavet i både DSAM og DAUS de senere år, med yderligere kvalitetsudvikling for øje - og jeg ønsker at blive genvalgt til repræsentantskabet for DSAM Nord igen i 2021.

Venlig hilsen
Troels Mengel-Jørgensen