DSAM Logo

Valgmøde holdes 16. august 2022

Nærmere info følger.

Læs om kandidaterne

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Janni Kristensen, formand
Troels Mengel-Jørgensen, medlem
Merete Hansen, konst. medlem
Ditte Værens, FYAM-medlem
Jesper Kolbeck, suppleant
Bolette Friderichsen, konst. suppleant
Vakant, FYAM-suppleant 

Medlemsposten efter Bolette er på valg. Merete fortsætter som suppleant. 

Hvor mange skal vælges?

Der opslås 2 medlemsposter, hvoraf 1 skal være FYAM’er og 1 kan besættes af alle stemmeberettigede. Der er desuden en suppleantpost åben, som skal besættes af en FYAM’er.  

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 26. august kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 1. september kl. 6 til 8. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).