Medlemsaften på KØS - 25. august 2020

Tak til alle fremmødte ved mødet i tirsdags. I bestyrelsen er vi meget glade for jeres deltagelse, og vi synes, det blev et både hyggeligt og informativt møde.

Vi startede med lyn-rundvisning i Bjørn Nørgårds gobelinskitser på KØS (Museum for kunst i det offentlige rum) og fortsatte mødet med introduktion til den kommende vidensbank for kvalitetsudviklingsprojekter.

Målet med vidensbanken er, at man som praktiserende læge/DSAM-medlem kan søge mellem tidligere projekter for at få inspiration til eget projekt, et klyngeprojekt eller lign. Gustav Genet, som har været en del af græsrodssporet i DSAM og med i processen i etableringen af vidensbanken, kom og fortalte om status på arbejdet. Desværre har man været nødt til at skifte IT-udbyder, så lanceringen er udskudt fra september 2020 til primo 2021. Men Gustav efterlyser fortsat flere projekter til databasen, så har du et tidligere eller afsluttet kvalitetsudviklingsprojekt liggende i praksis, så giv Gustav et praj på vidensbank@dsam.dk. Det er jo rigtig vigtigt, at vi får fat i så mange projekter som muligt, så det kan inspirere andre kollegaer.

Efter oplægget havde vi en debat om anvendeligheden af databasen, og om hvordan validiteten af projekterne kan sikres. Desuden var der en opfordring til gruppen bag databasen om at inkludere noget generelt om metode og kvalitetsudvikling på hjemmesiden.

Der blev efter maden tid til en reklame for SOFIA-projektet (tidligere ”the phy psy trial”), hvor professor John Brodersen og Alexandra Jønsson fortalte om status på projektet, der har som formål at optimere indsatsen i almen praksis overfor patienter med svær psykisk sygdom og samtidig fysisk sygdom. Der inkluderes lige nu praksis til at deltage i den endelige afprøvning af den tilrettede indsats – og SOFIA er på jagt efter praksis, som har lyst til at deltage. Kontakt gerne projektSOFIA@sund.ku.dk eller Alexandra på: alexandraj@sund.ku.dk.

Derefter gennemgik formanden for DSAM Sjælland det seneste års arbejde i bestyrelsen, og informerede om vakante pladser i bestyrelsen: FYAM-suppleant og 2 DSAM-suppleanter (speciallæger). Vi håber meget, at mødet kunne inspirere nogen til at stille op som kandidater, men det skal ikke holde jer andre tilbage. Så skriv endelig til os eller dsam@dsam.dk , hvis du har lyst til at være med i bestyrelsen for DSAM Sjælland samt DSAM’s repræsentantskab og komme lidt tættere på det faglige arbejde. OBS! Fristen for at stille op udløber i morgen den 2/9 kl. 12.

Vi fortsætter arbejdet trods aflysninger af årsmøde og lægedage – og hvis ikke fysisk, så ses vi digitalt.

Og meld dig endelig også ind i vores facebookgruppe: DSAM Sjælland.

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Anne Møller, formand
Stine Helgstrand, medlem
Hanne Fly, medlem
Lasse Karlsen-Eck, FYAM-medlem
Vakant, 1. suppleant
Vakant, 2. suppleant
Vakant, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er fem poster på valg. To medlemmer, hvoraf én skal være FYAM'er og den anden kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer. Desuden tre suppleanterposter, hvoraf to skal være speciallæger og en skal være FYAM’er.

Alle valg gælder for to år, dog vil to af suppleantposterne i år blive opslået for ét år. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 2. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 9.-16. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).