DSAM Logo

Valgmøde afholdes 16. august 2021 kl. 17.00

Rockmuseet Ragnarock, Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde

Tilmeld dig her senest 9. august 2021

Har du ikke fået dig tilmeldt inden fristens udløb, men gerne vil deltage alligevel, så send en mail til dsam@dsam.dk og hør, om der er ledige pladser.

 - 1 MB

Kom til DSAM Sjællands
medlems- og valgmøde:

Mandag den 16. august 2021 kl. 17 - 20

Vi mødes på Rockmuseet Ragnarock
Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde

 
Det bliver en rigtig spændende aften, der kommer til at indeholde et potpourri af:

  • Rundvisning på Ragnarock med temaet ”Hegnet er væltet! Roskilde Festival 50 år”

  • Mad og drikke

  • Oplæg fra DSAM's formand Anders Beich med temaet ”Faglighed i det politiske spil” og efterfølgende diskussion

  • Orientering om valget i DSAM SjællandSe mere om valget her.

Tilmelding senest mandag, den 9. august 2021 via dette link.

Vel mødt! Vi glæder os til at se jer.

Hilsen bestyrelsen i DSAM Sjælland:
Lasse Eck, Qurat Ul Ain, Søren Due Andersen, Hanne Fly, Stine Helgstrand og Anne Møller

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Anne Møller, formand
Stine Helgstrand, medlem
Hanne Fly, medlem
Lasse Karlsen-Eck, FYAM-medlem
Søren Due-Andersen, 1. suppleant
Vakant, 2. suppleant
Qurat Ul Ain, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er fire poster på valg: To medlemmer, hvoraf én skal være speciallæge og den anden kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer. Desuden to suppleanterposter, hvoraf én skal være speciallæge og én skal være FYAM’er.

Alle valg gælder for to år, dog vil speciallæge-suppleantposten i år blive opslået for ét år. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 1. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 8. september kl. 6 til 15. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).