DSAM Logo

Jeg stiller op som FYAM’s repræsentant til regionsbestyrelsen i Region Sjælland.

DSAM er er en stærk faglig og politisk organisation, som jeg ønsker at bidrage aktivt til. Jeg er især optaget af høj faglighed i vores fag. Det faglige arbejde i DSAM har konkret vigtighed i forhold til at guide beslutningstagning for klinikere i praksis. DSAM’s faglighed er også vigtigt, når DSAM skal forholde sig kritisk og gå i dialog omkring sundhedspolitiske udspil fra fx Folketinget, regioner, kommuner eller Sundhedsstyrelsen. Jeg håber på selv at få lov til at bidrage til faglighed i DSAM ved at deltage i udvikling af vejledninger og forskning i almen praksis.

Jeg blev færdig som læge i 2013 og har været bredt omkring på flere medicinske afdelinger, arbejdet i asylcentre samt lavet en ph.d. inden for diabetes. Min tidligere forskning har primært været nichebaseret. Jeg forventer, at mit arbejde i DSAM vil have mere direkte anvendelse til gavn for forhåbentlig mange kollegaer i almen praksis.

Igennem min studietid har jeg været aktiv i Praktikanter i Troperne (en undergruppe til IMCC). Her arrangerede jeg aftaler for ophold mellem afrikanske hospitaler og danske medicinstuderende. Via mit engagement i både IMCC og min ph.d. har jeg erfaring med at få mange forskellige interessenter til at arbejde sammen. De erfaringer håber jeg på at bringe i spil i mit evt. virke i DSAM.

Jeg er FYAM-medlem og er i gang med hospitalsdelen i min hoveduddannelse. Privat er jeg en glad far til Storm, Freja og Kirsten på 9, 7 og 4 år samt entusiastisk udøver af klatring og cykling. Jeg er gift med en anden almenmediciner – derfor er fagpolitik for mig også familiepolitik! 😊