Jeg stiller op – vil du være med sammen med mig?

Vi har travlt - men på trods af travlhed er det vigtigt at arbejde for vedvarende at styrke kvaliteten af vores kliniske arbejde i almen praksis. Hvordan gør vi det? Vi deltager i klyngearbejdet, som laver praksisnær og lokal kvalitetsudvikling, vi går på kurser, deltager i Lægedage, går på konferencer og på Store Praksisdag. Vi deltager i uddannelsen af nye kollegaer og har medicinstuderende i klinikken. Det hele tager tid og kræver overskud - men det giver også mulighed for refleksion over egen praksis, nye mål for kvalitetsarbejdet, ny viden og kollegial sparring ikke mindst.

Få møder – stor indflydelse

Når vi i DSAM oplever, at det er rigtig svært at tiltrække både yngre, midaldrende og ældre kollegaer til arbejdet i regionsbestyrelserne, er det formodentlig i første omgang pga. denne travlhed. Men på den anden side har de sidste mange års engagement i DSAM Sjælland vist mig, at der er behov for, at vi fortsat holder DSAM-fanen højt. Vi er nødt til at være årvågne og opmærksomme - vi må give vores besyv med - selvfølgelig er det især PLO, der bliver spurgt, og vi har mange fælles interesser. Men der er rigtig mange, der også efterspørger DSAM’s holdning i mange forskellige spørgsmål. Langt det meste klares centralt i DSAM, og formanden har et stort arbejde med at stille op og kommentere i medierne. Men vi har også brug for, at der er engagerede lokale kollegaer, som vil indgå i et lidt mere forpligtende fællesskab i DSAM Sjælland.

Vi mødes ikke særligt tit fysisk, og vi kan klare os langt hen ad vejen med Skype og Facebook. Men vi bliver inviteret og deltager gerne i grupper/råd/møder, hvor der er brug for viden om kvalitetsudvikling, faglighed og uddannelse i almen praksis. Og vi fordeler disse henvendelser, så det passer til den, der har størst viden og interesse i området.

Kom til medlemsmødet og kontakt også gerne mig for at høre mere

Fordelen ved at være med i DSAM Sjælland er, at du kan få lov til at påvirke arbejdet i den retning, du mener, er den rigtige. Vi er åbne for nye måder at gøre tingene på, forslag til hvordan vi kommer igennem med arbejdet med kvalitet, udvikling, forskning og uddannelse i almen praksis. Og så bliver du en del af DSAM’s repræsentantskab, der mødes 1-2 gange om året og er dem, som vælger formanden for selskabet.

Vi har brug for yngre kollegaer fra FYAM, speciallæger i almen medicin i alle aldre, og alle er velkomne.

Jeg stiller op til valget i DSAM Sjælland - men jeg vil meget gerne have nogle at lave arbejdet med. Det er ikke på nogen måde krævende tidsmæssigt - niveauet beslutter vi os for, når vi er konstitueret som bestyrelse. Men meld dig - eller kom til vores medlemsmøde den 26. august kl. 17-20 i Sorø, hvor vi kan snakke om, hvordan vi griber DSAM-arbejdet an i Region Sjælland de næste to år.