DSAM Logo

Jeg er 49 år, har været praktiserende læge siden 2014 i Nykøbing Sjælland, siden 1. maj 2020 i kompagniskabspraksis. Har tidligere arbejdet som sololæge i en samarbejdspraksis med en anden soloklinik. Jeg har tidligere siddet som suppleant i PLO Sjællands bestyrelse, hvor jeg bl.a. sad i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Jeg tog en pause fra PLO i forbindelse med kliniksammenlægningen i 2020 men har fortsat stor interesse for det fremtidige politiske arbejde i PLO Sjælland.

Jeg stiller op til DSAM Sjælland, da jeg ønsker at bidrage til det fremtidige arbejde med kvalitetsudvikling og uddannelse i Almen praksis, særligt hvordan vi kan sikre kvaliteten i vores daglige arbejde, som ofte er præget af en travl hverdag. Hvordan vi fortsat kan arbejde med kvalitet i Klyngerne og hvordan man kan supportere dette kvalitetsarbejde til fælles udvikling af vores fag.

Jeg har særlig interesse i arbejdet med at sikre øget lighed i et sundhedsvæsen, som i stigende grad bliver centraliseret med supersygehuse og få øvrige sygehuse rundt om i de forskellige regioner med ambulatorier spredt ud over store geografiske områder. At sidde i et såkaldt ”udkantsområde” med mange borgere med øget sårbarhed og ofte færre ressourcer, viser hvordan dette kan udfordre ligheden i sundhed. Ex. Mange ældre multisyge borgere, som ofte kan være tilknyttede forskellige ambulatorier indenfor flere specialer og som derfor skal rejse rundt over hele Sjælland for at komme til speciallægerne på sygehusene. Ofte vælger de nogle af disse tilbud fra, da de ikke har overskuddet til at skulle rejse rundt – ofte med fleks transport – til så mange forskellige undersøgelser og kontroller. Samtidig er det ofte udfordrende at disse speciallæger sidder langt fra hinanden og ofte ikke har den store samarbejde omkring de sårbare patienter. Dette gør den praktiserende læge til en vigtig aktør og tovholder for disse sårbare patienter.

En anden interesse er fokus på at øge rekrutteringen og fastholdelsen af kollegaer i Almen praksis, men samtidig også at øge rekrutteringen til andre specialer, ex. Psykiatrien, hvor manglen på speciallæger giver store udfordringer i det daglige arbejde i Almen praksis, da vi ofte står med sårbare patienter med psykiatriske sygdomme, som ikke har tilgang til en ordentlig behandling.

Et andet område, som jeg finder spændende og som jeg gerne vil arbejde med at sikringen af relevant udredning og behandling uden at vi samtidig kommer til at overdiagnosticerer og -behandle patienter og hvad dette medfører for patienterne.

Diana M. Jensen

Lægehuset ved Isefjorden I/S

Nykøbing Sj.