DSAM Logo

Jeg stiller op som DSAM-repræsentant.

Jeg har i en årrække været valgt repræsentant. 

Når jeg stiller op er det primært for vedvarende at højne fagligheden og relationen til patienten også set i et perspektiv, hvor travlhed kræver mere og mere af os, og hvor behovet for at uddelegere er centralt for at få en hverdag til at hænge sammen.

Min indgangsvinkel er fokus på faglighed med patienten i fokus og så hensigtsmæssigt samarbejde som muligt med både sygehuse og kommuner samt regioner, men uden det bliver alene registrering, der har det primære fokus og med den tætte kontakt til patienten og relationen som udgangspunkt.

Disse diskussioner og mange andre faglige har jeg taget aktiv del i.

Jeg har deltaget som almenmediciner i at få forbedret en ADHD-vejledning, hvor ganske mange grupper deltog, herunder kommunen, psykiatrien og Sundhedsstyrelsen. Her er vores stemme vigtig, fordi vi sidder i det tætte samarbejde med kommunen, og en af udfordringerne er, at kommunerne har så forskellige tilbud og arbejder forskelligt.

Jeg har deltaget i et vive-interview vedr. gratis psykologhjælp til de unge og udfordringerne med mangel på psykologer og mangel på psykiatriske tilbud. Det er også os her, der primært udfordres, fordi patienten lades i stikken i både lange venteperioder og ved manglende behandlingstilbud. For mange er en diagnose og medicin ikke nok, og behandlingsmuligheder i psykiatrien er mangelfulde og få. Dette refererer direkte til Sundhedsministeriet.

Jeg har deltaget i etisk råd om omsorg i sundhedsvæsenet, og hvad der gør den lille forskel, hvor både forskningstiltag blev præsenteret og siden diskuteret, og dette refererer direkte til Sundhedsministeriet.

Jeg deltager aktivt i alle møder lokalt og centralt i DSAM-regi.

Når jeg stiller op fortsat, er det for fortsat at holde fast i den røde tråd i det arbejde, der er i gang.