Jeg stiller op som DSAM-repræsentant i Region Sjælland, fordi fokus på fagligheden er vigtig, ikke mindst i en tid med coronakrise. 

Jeg støtter op om den linje vores formand Anders Beich har lagt, hvor vi ikke falder på halen over populistiske løsninger, men altid har solidt fundament i, hvad er muligt realistisk set, og hvad der er fagligt funderet.

Vi så under coronakrisen DSAM have fokus på at sikre almen praksis' beskyttelse i en tid med mangelfulde værnemidler. 

Vi så vores lokale formand Anne Møller på saglig vis informere om forholdene i almen praksis, sikkerheden og være med til med masser af hårdt arbejde at sikre præcise retningslinjer for, hvordan vi kunne arbejde i almen praksis.

Dette arbejde er for mig helt centralt for arbejdet i almen praksis.

Mit fokus vil være at støtte op om den linje, der aktuelt er i et for mig meget velfungerende DSAM.