DSAM Logo

Hvad kan jeg bidrage med til repræsentantskabet i Region Sjælland, hvis jeg bliver valgt

Personligt

 • Jeg kommer med energi, gå-på-mod og nysgerrighed
 • Jeg er ide-udvikler og initiativtager
 • Jeg er teamplayer
 • Jeg har tiden og lysten
 • Jeg har opbygget et godt netværk blandt læger
 • Jeg er reflekterende, grundig og åbensindet

Fagligt

 • Jeg er klimafighter
 • Jeg er fortaler for, at vi skal blive bedre til at bruge de data vi råder over i praksis til at forbedre vores kvalitet i det kliniske arbejde
 • Jeg prioriterer min tid til dem, der er svage og sårbare og har store forventninger til et mere styrket tværsektorielt samarbejde
 • Jeg har tror på ”lægen som lægemiddel” og lægger fokus på forebyggelse – mere end blot symptombehandle

Erfaringer

 • Jeg har siddet/sidder i bestyrelsen i regi af IMCC-, FYAM-, DSMM- (Dansk selskab for muskulo-skeletal medicin) og ”Læger for Klimaet” og har været aktiv regionalt i FAYM-Sjælland
 • Jeg sidder aktuelt i DSAMs arbejdsgruppe, der reviderer vejledningen ”Den ældre patient”
 • Jeg har i 2 år være forkvinde for styregruppen, der planlagde WONCA Europe’s præ-konference 2016 i København
 • Jeg er initiativtager og tovholder for den spirende interessegruppe under DSAM ”Grøn Praksis”, som udsprang af ”Læger for Klimaet” for lidt over et år siden (intro artikel)
 • Jeg interesserer mig for rekruttering og uddannelse til almen praksis. Det har blandt andet udmøntet sig i udvikling af konceptet ”PraksisMatch” (video), kampagnen ”FYAM Sjælland på Kanten” (en af flere artikler)  og jeg er medforfatter på en artikel sammen med bl.a. Gunver Lillevang, John Brodersen og Niels Kristian Kjær  hvor vi undersøgte ”hvorfor læger vælger almen medicin som speciale” (artikel)
 • Jeg har boet og arbejdet 2 år i New Zealand som ø-læge i en praksis på Waiheke Island og har under min studietid været udsendt via DANIDA på et 17 måneders ophold i Bolivia med IMCC-Uland mhp. at fremme folkesundheden blandt Quechua indianerne i højlandet Altiplano. Begge ophold har givet mig et helt andet perspektiv på det danske sundhedsvæsen og på menneskets opfattelse af sundhed og sygdom (artikel om livet som ø-læge s. 36)

Hvem er jeg

 • Jeg er verdensborger, mor, ægtefælde, bofælle, neo-hippie og almen mediciner, bosat i Trekroner uden for Roskilde sammen med min mand, 13-årig datter og nu med en 17 årig exchange student fra Sicilien boende det næste års tid. Jeg bor i et bofællesskab, som jeg var med til at grundlægge for ca. 10 år siden.
 • Jeg blev læge i 2008 og speciallæge i 2017. Jeg nyder at være fastansat lægehuset i Viby Sj. ca. 3 dage om ugen. På den måde kan jeg få tid til at fordybe mig i alt muligt andet spændende ved siden af mit arbejde.

Jeg håber på at kunne bidrage med mine erfaring og interesser i DSAMs repræsentantskab i region Sjælland for på den måde at bane vejen for en mere styrket almen praksis fagligt og politisk.

Karolina Lewandowska