Jeg stiller op til posten som FYAM-repræsentant i DSAM's regionsbestyrelse i Region Sjælland.

Jeg er for tiden i hospitalsblok med forløb i Nykøbing Falster, Roskilde og Køge og er tilknyttet praksis i Roskilde. Før min hoveduddannelse har jeg arbejdet i Region Sjælland, og jeg har efterhånden et godt kendskab til geografien samt nogle af de mange udfordringer i regionen.

Som frivillig har jeg nu været FYAM-repræsentant i regionsbestyrelsen siden 2018, hvor jeg også har siddet i hovedbestyrelsen samt Rekrutteringsudvalget. Jeg har tidligere været næstformand i SAMS København, og er nu aktiv i FYAM Sjællands styregruppe.

Jeg vil arbejde for, at der tænkes "FYAM", hver gang vi taler og planlægger uddannelse og forskning i almen praksis.
Jeg vil arbejde for, at vi i FYAM får et endnu tættere samarbejde med DSAM, når vi holder uddannelsesrelevante arrangementer i regionen. Der er lille tilslutning til vores arrangementer qua regionens geografi, hvorfor det vil give mere mening at slå udvalgte arrangementer sammen. Jeg vil arbejde for, at vi oplyser kommende almenmedicinere endnu mere om vores skønne speciale og alle de muligheder, man får med specialet.

De bedste hilsner
Lasse Karlsen Eck