Jeg hedder Qurat Ul Ain og er i gang med HU i almen medicin i Region Sjælland. Jeg er i mit 3. sygehusophold. Jeg har altid interesseret mig for kvalitetsarbejde og faglig udvikling og videreuddannelse i almen praksis. Jeg synes, at der altid er plads til forbedring og FYAM er en god platform, hvor jeg kan bruge min kompetencer. Jeg håber på at få den mulighed.

Jeg stiller op som FYAM-suppleant i DSAM Sjælland.