DSAM Logo

Valgmøde afholdes den 24. august 2023

Nærmere information om mødet kommer snarest og senest inden udgangen af juni måned.

Læs om kandidaterne

Der er endnu ingen kandidater.

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Hanne Fly, formand
Søren Due-Andersen, medlem
Lasse Karlsen Eck, medlem
Asthildur Arnadottir, FYAM-medlem

Diana Margit Jensen, suppleant
Alexander Sidelmann Christensen, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er 2 medlemsposter på valg. Mindst 1 post skal besættes af en speciallæge og den anden post kan besættes af alle stemmeberettigede. 

Derudover er der 3 suppleantposter, hvoraf 2 skal besættes af speciallæger og 1 skal besættes af en FYAM'er. Suppleantposterne er 1-årige.

De kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg. Øvrige kandidater bliver suppleanter efter antal opnåede stemmer.

 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 28. august kl 10 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 4. september kl. 6 til 11. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).