DSAM Logo

Styrk det faglige fællesskab

Jeg genopstiller til DSAM's repræsentantskab som kandidat fra Region Sjælland. I en tid med pres på vores fag og mange aktører, der gerne vil “sidde med” i konsultationen, synes jeg, at vi har brug for et stærkt fagligt selskab til at fastholde de almenmedicinske kerneområder. Jeg er meget enig i den linie, Anders Beich har lagt for selskabet, og vil gerne være med til at løfte arven fra hans flotte formandskab. 

I 2014 blev jeg speciallæge i almen medicin og har siddet 5 år i en kompagniskabspraksis på Sjælland. Aktuelt er jeg ansat læge hos gode kolleger i almen praksis, mens jeg overvejer, hvad fremtiden skal bringe. “Ulighed i sundhed” og “arbejdsglæde i praksis” er 2 af mine interesseområder. Derudover har jeg været med i udarbejdelsen af klyngepakker, workshops og små kvalitetesprojekter samt starter nu som medlem af DSAM's centrale kvalitetsudvalg. 

Privat er jeg bosiddende i Køge, er gift med Frederik på 21. år og har 3 store børn. Jeg elsker vand, vandreture og champagne, gerne i kombination! Derudover tegner jeg, læser bøger, bruger tid med venner og familie samt finder inspiration i et netværk af kvindelige erhvervsdrivende på Sjælland.  

Håber på din stemme, så jeg kan fortsætte det spændende arbejde i DSAM. 

Stine Helgstrand