DSAM Logo

Valgmøde afholdes 31. august 2021

Yderligere informationer om mødet samt mulighed for tilmelding kommer snart.

Læs om kandidaterne

Der er endnu ingen kandidater.

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Daniel K. Rotenberg, formand
Tove Kristjansen, medlem
Jon Eik Zwisler, medlem
Anders Elkær Jensen, medlem
Kiruba Balasubramaniam, FYAM-medlem
Hans Eguia, 1. suppleant
Vakant, 2. suppleant
Vakant, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er i år seks poster på valg: Tre medlemmer, hvoraf den ene skal være speciallæge, mens de to andre poster kan besættes af alle medlemmer, samt tre suppleanter, hvoraf to skal være speciallæge og én skal være FYAM'er.

Alle valg gælder for to år.  Dog vil den ene speciallæge-suppleantpost og FYAM-suppleantposten i år blive opslået for ét år. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 1. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 8. september kl. 6 til 15. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).