DSAM Logo

Valgmøde afholdes den 25. august 2023

Nærmere information om mødet kommer snarest og senest inden udgangen af juni måned.

Læs om kandidaterne

Der er endnu ingen kandidater.

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Jon Eik Zwisler, formand
Tove Kristjansen, medlem
Henriette Ry Kirstine Lund, medlem
Anders Elkær Jensen, medlem
Kiruba Balasubramaniam, FYAM-medlem

Hans Eguia, suppleant
Daniel Rotenberg, suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er 3 medlemsposter for en 2-årig periode på valg. Mindst 2 poster skal besættes af en speciallæge, og 1 post skal besættes af en FYAM'er.

Derudover er der 3 suppleantposter, hvoraf 2 skal besættes af speciallæger og 1 skal besættes af en FYAM'er. Suppleantposterne er 1-årige.

De kandidater, der opnår flest stemmer, opnår valg. Øvrige kandidater bliver suppleanter efter antal opnåede stemmer. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 28. august kl 10 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 4. september kl. 6 til 11 september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).