DSAM Logo

Kære kollegaer!

Der er valg til DSAM’s bestyrelse i Region Syddanmark, og jeg genopstiller.

De sidste 4 år har jeg deltaget i bestyrelsens arbejde og repræsentantskabets diskussioner. De første 2 år som FYAM-suppleant og nu som ordinært medlem af bestyrelsen. De seneste tiltag, jeg har medvirket i, har været tilblivelsen af epikrise-skabeloner for kiropraktorer og fysioterapeuter, som nu skal sende epikriser efter alle forløb. Her har jeg hjulpet med at tilpasse skabelonerne, således at de informationer, vi som praktiserende læger modtager, er korte, relevante og brugbare.

Opgaverne for DSAM’s repræsentantskab er alsidige, men det er et spændende arbejde, som jeg gerne vil fortsætte.

For at interessere og fastholde vores yngste kollegaer skal vi holde fokus på uddannelse og arbejdsmiljø. Der skal være fokus på lærerige uddannelsesmiljøer, hvor alle yngre læger kan opnå samme gode uddannelse, uanset om de tager den direkte vej på 6 år eller vil gøre det på deltid. Vi skal have åbnet for mulighederne, så der er plads til at prøve drømme af undervejs til speciallægeanerkendelsen.

Der skal også være fokus på regelmæssig og fastlagt efteruddannelse for speciallæger. Uddannelse må aldrig stoppe for en læge, vi kan altid forny os.

Det er vigtigt, at vi profilerer almen medicin som et attraktivt speciale, så nyuddannede kollegaer bliver interesseret. Vi må ikke lade vores speciale fremstå som rodekassen til dem, der ikke kan andet, eller et speciale, hvor man lidt lettere kan blive speciallæge end i andre specialer. At være almenmediciner eller familielæge er et vigtigt speciale, og det er svært at mestre. Man skal ikke bare vide noget om enkelte organer, nej, vi skal kunne mestre alle kroppens diagnoser og samtidig styre det komplicerede samspil mellem sygehushjælp, hjemmepleje, familie og livskvalitet. Oftest skal vi også gøre det uden at kunne lave ret mange undersøgelser. Hvis nogen påstår, at det ikke er en stor mundfuld, så har de ikke prøvet det selv. 

For at almen medicin skal kunne fremstå som et ligeværdigt speciale med alle andre, så er det nødvendigt at vi også fornyer os. Vi er nødt til at bygge vores fag på grundig forskning, så vi altid har dokumentation for vores argumenter. Det er dog vigtigt at forskningen får bund i praksis, for det er her hos patienterne, at almen medicin lever, og det er her, det skal udvikles.

Jeg håber på jeres støtte til valget.

Lægelig karriere

  • 2012 Cand.med. fra SDU
  • Færdiggjort I-stilling i: ortopædkirurgi, almen medicin, intern medicin
  • 2017-2022: Ph.d.-studerende hos Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense
  • 2019-2025: HU i almen medicin
  • 2018-nu: DSAM Syd-bestyrelsen.