Der er valg til DSAMs bestyrelse i Region Syddanmark, og jeg stiller op.

Siden 2013 har jeg været aktiv i politisk arbejde for Yngre Læger og deltaget i forskellige udvalg, men jeg er godt tilfreds med at have rettet fokus mere mod specialet almen medicin. 

De sidste 2 år har jeg besat posten som FYAM-suppleant, og nu er der mulighed for at opnå en ordinær post. Skulle jeg ikke opnå stemmer nok til at få den ordinære post, så vil jeg fortsætte som FYAM-suppleant, og derfor stiller jeg op til begge poster.

Det er vigtigt, at vi profilerer almen medicin som et attraktivt speciale, så nyuddannede kollegaer bliver interesseret. Vi må ikke lade vores speciale fremstå som rodekassen til dem, der ikke kan andet, eller et speciale, hvor man lidt lettere kan blive speciallæge end i andre specialer. At være almenmediciner eller familielæge er et vigtigt speciale, og det er svært at mestre. Man skal ikke bare vide noget om enkelte organer, nej, vi skal kunne mestre alle kroppens diagnoser og samtidig styre det komplicerede samspil mellem sygehushjælp, hjemmepleje, familie og livskvalitet. Oftest skal vi også gøre det uden at kunne lave ret mange undersøgelser. Hvis nogen påstår, at det ikke er en stor mundfuld, så har de ikke prøvet det selv.

For at almen medicin skal kunne fremstå som et ligeværdigt speciale med alle andre, så er det nødvendigt, at vi også fornyer os. Vi er nødt til at bygge vores fag på grundig forskning, så vi altid har dokumentation for vores argumenter. Forskningen skal have bund i praksis, for det er her hos patienterne, at almen medicin lever, og det er her, det skal udvikles.

Som FYAM-medlem vil jeg også have fokus på forholdene for uddannelseslægerne. Hvis vi skal interessere og fastholde vores yngste kollegaer, så skal vi holde fokus på uddannelse og arbejdsmiljø. Der skal være fokus på lærerige uddannelsesmiljøer, hvor alle yngre læger kan opnå samme gode uddannelse, uanset om de tager den direkte vej på 6 år eller vil gøre det på deltid. Vi skal have åbnet for mulighederne, så der er plads til at prøve drømme af undervejs til speciallægeanerkendelsen.

Der skal også være fokus på regelmæssig og fastlagt efteruddannelse for speciallæger. Uddannelse må aldrig stoppe for en læge, vi kan altid forny os. Specielt efter en årrække, hvor vi er blevet presset hurtigt igennem til speciallægetitlen, er der behov for, at speciallæger får bedre mulighed for efteruddannelse og evt. besøg i sygehusspecialer.

Jeg håber på jeres støtte til valget.
Anders Elkær Jensen

Lægelig karriere

 • 2012 Cand.Med. fra SDU
 • Færdiggjort I-stilling i: 
  Ortopædkirurgi 
  Almen medicin
  Intern medicin
 • 2017-2022: Ph.d.-studerende hos Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense
 • 2019-2025: HU i almen medicin

Fagpolitisk arbejde

 • DSAM Syd (FYAM suppleant) 2018-nu
 • Yngre Lægers Repræsentantskab 2013- 2019
 • DSAMs forskningsudvalg, Phd- forum og FYAM-udvalg 2017-18
 • Det Regionale Råd for Lægelig Videreuddannelse i Region Syd 2015-2018
 • Yngre Lægers uddannelsesudvalg 2016-18
 • Lægeforeningens udvalg for uddannelse og forskning 2016-18