Mit navn er Hans Eguia. Jeg er speciallæge i almen medicin - siden 2014, har en MBA og en Master i telemedicin. Jeg er medlem af PLO og DSAM og alment praktiserende læge i Rudkøbing (Langeland). Lægehuset er en kompagniskabspraksis med normering til tre ydernumre og tre læger.

Medicin udvikler sig hurtigt, og vi som familielæger skal være forberedt på det. Derfor skal vi ikke kun opdateres i videnskab, men også have viden om nye teknologier, anvendelse af applikationer og sociale netværk, som kan være en måde at kommunikere og dele information på mellem læger.

Motivation over for personale og vores unge læger - og uddannelseslæger - er også et meget vigtigt redskab i sundhedsstyring, og mange gange er vi nødt til at lære undervejs.

Jeg opstiller som repræsentant i DSAM med henblik på at hjælpe med at udvikle os selv som bedre læger og for at give vores patienter bedre pleje ved hjælp af de forskellige tilgængelige værktøjer til at nå vores mål.