Valgmøde med debat 25. august 2020

Valgmødet er afholdt.

Hvem sidder i bestyrelsen nu?

Posterne med rød skrift er på valg.

Daniel Kaminski Rotenberg, formand
Tove Kristjansen, medlem
Jon Eik Zwisler, medlem
Anders Wraae, medlem
Kiruba Balasubramaniam, FYAM-medlem
Hans Eguia, 1. suppleant
Vakant, 2. suppleant
Anders Elkær Jensen
, FYAM-suppleant

Hvor mange skal vælges?

Der er i år fire poster på valg: to medlemmer, hvoraf den ene skal være speciallæge, mens den anden post kan besættes af alle medlemmer, samt to suppleanter, hvoraf én skal være speciallæge og én skal være FYAM'er.

Alle valg gælder for to år.

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 2. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 9.-16. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).