DSAM Logo

Kære kollegaer

Jeg stiller op til Regionsbestyrelsen i DSAM Syddanmark, fordi jeg gerne vil bidrage til at udvikle og udbrede almenmedicinens pragmatiske og individualiserede tilgang. Generalistens praksisnære viden er vigtig at lytte til i opgøret med silotænkning. DSAM skal derfor stå stærkt indadtil og være tydelige udadtil.

Privat er jeg 38 år, mor til tre og færdiguddannet speciallæge i almen medicin fra Sønderjylland i marts 2022. Jeg har været læge siden 2011, bor jeg i Kolding med skov, vand og bakker lige udenfor døren. Hen over foråret 2022 har jeg givet en hånd med som vikar i forskellige praksisser og fra oktober 2022 bliver jeg ansat som fast vikar i Christiansfeld. Derudover fortsætter jeg som deltidsansat afdelingslæge under Region Syddanmark, hvor jeg rådgiver kommunerne i forhold til deres rehabiliterende arbejde. Jeg har arbejdet meget med komplekse patienter i hhv. beskæftigelsessystemet, smerteklinik, i Grønland, i kriminalforsorgen og i børne- og ungepsykiatrien, foruden i almen praksis. Jeg går op i god kommunikation, og at samtaler med patienter hhv. borgere åbner for udvikling. Supervision, feedback og faglig refleksion er vigtig, for at læger kan tage vare på sig selv og på det ansvar, de sidder med i mødet med den enkelte. Et ansvar, der samtidig rækker meget længere ud end kun i forhold til den enkelte og dennes pårørende. Praktiserende læger har ofte langt mere indflydelse, end de er sig selv bevidst. Det opdager man, når man arbejder i andre sektorer og kan se specialet udefra.

DSAM skal derfor kunne tilbyde sine medlemmer et nuanceret blik på deres egen rolle, set i en større kontekst. Vi skal være både stolte og selvkritiske og tage et medansvar for samfundsudviklingen.  

Jeg har tidligere lavet forskning og bl.a. publiceret en artikel på baggrund af kvantitative data fra APO-projektet omhandlende sårbarhed blandt ældre patienter. I dag er mit fokus dog på andre videnskabstraditioner, især etnografi. Jeg ønsker, at DSAM bliver endnu mere nysgerrig på, hvad antropologer, sociologer og andre med samfundsvidenskabelig baggrund kan bidrage med. Selv er jeg master i sundhedsantropologi og sidder i bestyrelsen for Dansk Selskab for Sundhedsantropologi. Jeg er optaget af, hvordan mennesker og systemer gensidigt påvirker hinanden. Hvornår og hvorfor velfærdsindsatser virker, og hvorfor de nogle gange ikke virker. Jeg har også min egen virksomhed, hvor jeg tilbyder undervisning, rådgivning og facilitering, primært på lederniveau, mhp. at bedre det tværsektorielle samarbejde. Jeg ved en masse om kvalitetsudvikling og infrastruktur i sundhedsvæsenet, patientflow ind og ud af primær- og sekundærsektor, myter i sundhedsvæsenet, opgaveglidning, attestsamarbejde og henvisningskultur. Viden, som er vigtig at få i spil, hvis man skal have tværsektorielt samarbejde til at lykkes i dag. Viden, som jeg også har tænkt mig at bidrage med i DSAM.