DSAM Logo

Jeg ønsker at genopstille som repræsentant for DSAM Region Syd.

Jeg finder værdien og arbejdet i vores videnskabelige selskab som vigtig, både for faget og dets fremtid, men også som personlig drivkraft og perspektiv på dagligdagen i almen praksis.

Jeg er praktiserende læge i Kerteminde og har været en aktiv del af FYAM/DSAM gennem lang tid. Jeg har som eneste interessekonflikt også en post som kommunal PLO-repræsentant. Dette oplever jeg mere som en fordel end en begrænsning for faglig standard.

Jeg har et virke drevet af faglighed og samarbejde, først og fremmest drevet af nysgerrighed og ønske om at bedre forståelsen af almen medicin som fag, både internt og eksternt.

Jeg har prioriteret videreuddannelse af speciallæger og derigennem rekruttering til vores alles fag. Derudover bruger jeg en dag om ugen på efteruddannelse som redaktør i Månedsskriftet.

Jon Eik Zwisler