Jeg genopstiller til DSAM repræsentantskabsvalget 2019. Jeg er praktiserende læge i kompagniskabspraksis i Kerteminde. Mit ønske er at påvirke især videre- og efteruddannelsen og derigennem rekrutteringen til vores fag. Jeg har påtaget mig flere opgaver ved siden af arbejdet som praktiserende læge med forbedring af videre- og efteruddannelsen som mål. De seneste to år har jeg fungeret som repræsentant i DSAM, Region Syddanmark.

Jeg har med bekymring set, at der indtil videre ikke er nogen, der har valgt at stille op i vores region. Det er ikke et godt signal at sende til nye læger og især ikke til lægerne på vej i vores speciale.

Jeg oplever, at den bedste mulighed for at have indflydelse på udviklingen af vores fag går gennem eget engagement og åben dialog med vores mange samarbejdspartnere. Dette altid med vilje til at holde fast i vores faglighed.

I foråret havde vi fornøjelsen i samarbejde med Regionen og PLO at byde de nye speciallæger velkommen i vores speciale med en fest efterfulgt dagen efter med deltagelse i Praksisdag Syd. Det er en konkret opgave, jeg vil prioritere højt.