Jeg er snart 36 år og bosiddende på Fyn, og har siden 2017 været FYAM-repræsentant i DSAM Region Syddanmark. Jeg ønsker hermed at fortsætte i den regionale bestyrelse.

Jeg er i hoveduddannelsesforløb i almen medicin (sygehusdelen af fase 1), og har herudover også en deltidsansættelse på Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense, hvor jeg også skrev min ph.d. Som led i denne ansættelse underviser jeg bl.a. de medicinstuderende på SDU i praksisrelevante emner, ligesom jeg også vejleder specialestuderende ved siden af min egen forskning. Herudover deltager jeg i udvikling og afholdelse af kurser i tidlig opsporing af kræft for praktiserende læger og deres personale.

DSAM spiller en vigtig rolle i at udvikle og sikre faget almen medicin gennem forskning, kvalitetsudvikling og undervisning. En del af dette vigtige arbejde er også at bidrage til rekruttering til almen praksis, og her spiller samarbejdet med FYAM en stor og naturlig rolle. Herudover har DSAM også en vigtig opgave i at formidle viden til såvel praktiserende kolleger som samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen og andre aktører, såsom beslutningstagere og andre interessenter.

Gennem de to seneste år har jeg været FYAM-repræsentant i DSAM Syd. Her har jeg bl.a. i samarbejde med regionale medlemmer fra FYAM-udvalget arrangeret fyraftensmøder af interesse for både FYAM, DSAM og SAMS. Jeg har naturligvis også deltaget i repræsentantskabsmøderne i DSAM, ligesom jeg også løbende deltager i efteruddannelses- og kvalitetsaktiviteter af relevans for faget. Jeg har været medlem af arbejdsgruppen, der har opdateret DSAMs vejledning for type 2 diabetes, og gennem dette fået indblik i hvordan man kan implementere evidensbaseret medicin i den daglige kliniske praksis.

I min optik er almen medicin et af de vigtigste lægefaglige specialer, og lige siden studietiden har jeg brændt for dette fag. Jeg genopstiller derfor til posten, fordi jeg gerne vil fortsætte med at bidrage til fagets videre udvikling. Jeg vil arbejde på en lokal forankring af DSAM og et fortsat godt samarbejde med FYAM og SAMS, for på den måde at skabe aktiviteter og erfaringsudveksling, der er vedkommende for medlemmerne.