Jeg har været praktiserende læge i 25 år, jeg har oplevet, hvordan beslutninger fra forskellige instanser og samarbejdspartnere taget uden for eget hus har påvirket udøvelse af lægegerningen på godt og ondt.

Min oplevelse er, at kerneydelsen med længerevarende kendskab til patienterne er under pres. Det er vigtigt, at vi holder fast i kerneydelsen, hvor bl.a. det tavse kendskab er medvirkende til mere hensigtsmæssige og effektive forløb, f.eks. fordi man kender en disposition i familien, som patienten måske ikke kender til, men lægen kan tage højde for det.

Så kerneydelsen skal forblive i centrum.