DSAM Logo

Efter mere end 25 år i almen praksis i Odense stoppede jeg i 2020 som ejer. Nu arbejder jeg ca. 1 dag om ugen i min gamle praksis og tager desuden vagter i lægevagten.

De mange år som praksisejer har givet stor erfaring med almen praksis og med den udvikling, der løbende har været og fortsat er nødvendig for at holde en god kvalitativ standard i det daglige arbejde. 

Jeg har i den forgangne valgperiode været med i bestyrelsen i Region Syd. Coronapandemien har gjort det til en stille periode i det lokale arbejde. 

Jeg vælger at stille op til endnu en periode, idet jeg aktuelt er på vej ind i en arbejdsgruppe, som skal være med til at lave en National Klinisk anbefaling vedrørende beroligende medicin. Jeg har nu tidsmæssigt mulighed for at lægge et seriøst arbejde i faglig kvalitet.

Mærkesag: At bevare kontinuitet i kontakten til patienterne. Det er en forudsætning for at få kvalitet og vedholdenhed i behandlingen til de sårbare patienter, som iøvrigt findes i alle sociale klasser.