DSAM Logo

Fonden for Almen Praksis besluttede tilbage i 2020 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde en faglig visitationsstandard for lægevagten, der supplerer DSAM’s akuthåndbog og de regionale aftaler, instrukser mm.

På grund af situationen med COVID-19 kom arbejdet endeligt i gang i maj 2021. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra RLTN, PLO og DSAM med praktiserende læge Charlotte Voglhofer (DSAM) i spidsen.

Visitationsstandarden har været i en bred præhøring dette forår. 

Høringssvar skal sendes til DSAM på mailadressen: dsam@dsam.dk. Høringsfristen er 28. juni 2022 kl. 12.

Faglig visitationsstandard for akutarbejdet i lægevagten  - høringsversion

Høringsparter

Høringssvar

01 - Forskningsenheden (CAM) Aalborg

02 - Sundhedsstyrelsen

03 - Region Syddanmark

04 - KEU - Region Syddanmark

05 - Styrelsen for Patientsikkerhed

06 - PLO's Akutudvalg

07 - Kriminalforsorgen

08 - Region Midtjylland

09 - Forskningsenheden Aarhus