DSAM Logo

Her kan du finde vejledninger, der er mere end 5 år gamle, og som ikke er opdaterede. DSAM tager derfor forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Men vi har valgt at lade dem ligge på hjemmesiden, da der stadig er en del brugbar information i dem.

LuftvejsinfektionerVejledning om Luftvejsinfektioner (2014)

 

 

Trykt udgave kan købes her.

 

PalliationVejledning om Palliation (2014)

Hent også den gratis app "Palliation i praksis" i App Store eller Google Play 

 

Findes kun i elektronisk udgave.

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser (2013)

English version

 

 

 

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens (2013)

 

 

Akuthåndbogen  
Kun udgivet elektronisk

Elektronisk telefonvisitationsguide for praksispersonale

 

Den ældre patient (2012)

 

 

 

Spørg til Alkoholvaner (2010)

Rettelsesblad

Bilag:
Ark 1 Opsporing, udredning
Ark 2 Sygdomme, behandling
Audit
Skema til selvregistrering

l

Angsttilstande (2010)
Rettelsesblad

Bilag:
Plastark 
Hamiltons angstskala
Vejledning til Hamiltons angstskala
Evt. interessekonflikter

 

 

Unipolar Depression (2010)

Bilag:
Plastark 
MDI-spørgeskema (bilag 1)
Hamiltons dep.skala fra SST's referenceprogram

 

 

Hjemmeblodtryksmåling
(2009)

Bilag:
Patientvejledning
Skema til måling hjemme

Nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder (2009)

Bilag: 
Væske- og vandladningsskema

Symptomscoringsskemaer
Bemærkninger til skemaerne

Dyspepsi (2009)

Download plastark:
Dyspepsi i almen praksis
Symptomer på dyspepsi
Gastroøsofageal refluks
ASA/NSAID-forbrug

 

 

FrontBlødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis (2007)

Bilag: 
Plastark
PowerPoint præsentation

 

Diagnostik og behandlng af lændesmerter (2006)

Plastark

Overvægt hos førskolebørn (2006)

Bilag:
Rettelsesblad til side 14
Plastark
Vægthåndtering - forældredel
Vægthåndtering - lægedel
Livsstilsændringer 
 
Patientfolder:
Ny vaner - for hele familien

Demens i almen praksis (2006)

Plastark

 

FosterdiagnostikInformation om fosterdiagnostik (2005)
Osteoporose

Osteoporose i almen praksis (2002)

OBS. Anbefalingerne om behandling af osteoporose er forældede, men beskrivelsen af sygdommen er stadig gældende.

Den motiverende samtaleDen motiverende samtale (1999)