DSAM Logo

Der kan du finde vejledninger, der er mere end 5 år gamle, og som ikke er opdaterede. DSAM tager derfor forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Men vi har valgt at lade dem ligge på hjemmesiden, da der stadig er en del brugbar information i dem.

 - 35,6 KB

KOL (2017)

(kun udgivet elektronisk)

 - 24,2 KB

Hypo- og hyperthyreose hos voksne (2016)

 

Trykt udgave kan købes her

LuftvejsinfektionerLuftvejsinfektioner (2014)

  

Trykt udgave kan købes her.

 

PalliationPalliation (2014)

Hent også den gratis app "Palliation i praksis" i App Store eller Google Play 

 

Findes kun i elektronisk udgave.

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser (2013)

English version

 

 

 

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens (2013)

 

 

Den ældre patient (2012)

 

 

Unipolar Depression (2010)

Bilag:
Plastark 
MDI-spørgeskema (bilag 1)
Hamiltons dep.skala fra SST's referenceprogram

 

 

Spørg til Alkoholvaner (2010)

Rettelsesblad

Bilag:
Ark 1 Opsporing, udredning
Ark 2 Sygdomme, behandling
Audit
Skema til selvregistrering

l

Angsttilstande (2010)
Rettelsesblad

Bilag:
Plastark 
Hamiltons angstskala
Vejledning til Hamiltons angstskala
Evt. interessekonflikter

 

 

Hjemmeblodtryksmåling
(2009)

Bilag:
Patientvejledning
Skema til måling hjemme

Nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder (2009)

Bilag: 
Væske- og vandladningsskema

Symptomscoringsskemaer
Bemærkninger til skemaerne

Dyspepsi (2009)

Download plastark:
Dyspepsi i almen praksis
Symptomer på dyspepsi
Gastroøsofageal refluks
ASA/NSAID-forbrug

 

 

FrontBlødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis (2007)

Bilag: 
Plastark
PowerPoint præsentation

 

Diagnostik og behandlng af lændesmerter (2006)

Plastark

Overvægt hos førskolebørn (2006)

Bilag:
Rettelsesblad til side 14
Plastark
Vægthåndtering - forældredel
Vægthåndtering - lægedel
Livsstilsændringer 
 
Patientfolder:
Ny vaner - for hele familien

Demens i almen praksis (2006)

Plastark

 

FosterdiagnostikInformation om fosterdiagnostik (2005)
Osteoporose

Osteoporose i almen praksis (2002)

OBS. Anbefalingerne om behandling af osteoporose er forældede, men beskrivelsen af sygdommen er stadig gældende.

Den motiverende samtaleDen motiverende samtale (1999)