DSAM Logo

Vejledning

Arbejdsgruppens formand

Udgivelse

Status

Osteoporose

(Opdatering)

Johan Reventlow 2022 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

Demens 

(Opdatering)

Frans Waldorff 2022 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

Den ældre skrøbelige patient

(Opdatering) 

 Marianne Dam Lentz  2022 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.
Langvarig stress, angst og depression 

Kaj Sparle Christensen  2022 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

Hjertesvigt

(Opdatering)

 Afventer   Under forberedelse.

Ryg/lændesmerter

(Opdatering)

Charlotte Voglhofer    Under forberedelse.

Palliation

(Opdatering)

Anna Weibull og Helle Ibsen   Er i opstartsfasen.

Luftvejsinfektioner

(Opdatering)

Malene Plejdrup Hansen og Ane Jørgensen   Arbejdsgruppen er i gang.

Iskæmisk hjertekarsygdom

(Justering)

Bo Christensen   Arbejdsgruppen er i gang.

Sundhedstjek på bosteder

(Redskabsark)

Søren Due-Andersen 2022 Arbejdsgruppen er i gang.