DSAM Logo

Vejledning

Arbejdsgruppens formand

Udgivelse

Status

Dyspepsivejledning

(Opdatering)

Dorte Jarbøl 

2021

Har været i offentlig høring.
Arbejdsgruppen er ved at indarbejde høringssvar.

Hjemmefødsler 

(FAQta-ark)

Ole Olsen

2021

Har været i offentlig høring.
Arbejdsgruppen er ved at indarbejde høringssvar.

PTSD

(FAQta-ark)

Lise Dyhr

2021

Vejledningen kommer snart i høring

Akuthåndbogen

(Opdatering)

Mogens Zarling  2021 Har været i offentlig høring.
Arbejdsgruppen er ved at indarbejde høringssvar.

Osteoporose

(Opdatering)

Johan Reventlow 2021 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

Demens 

(Opdatering)

Frans Waldorff 2021 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

Den ældre patient

(opdatering) 

 Marianne Dam Lentz  2022  Arbejdsgruppe er ved at blive nedsat
 
Stress, angst og depression 

Kaj Sparle Christensen  2022  Arbejdsgruppe er i opstartsfasen