DSAM Logo

Vejledning

Arbejdsgruppens formand

Udgivelse

Status

Osteoporose

(Opdatering)

Johan Reventlow 2023 Arbejdsgruppen er i slutningen af skriveprocessen

Demens 

(Opdatering)

Frans Waldorff 2023 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen

Den ældre skrøbelige patient

(Opdatering) 

 Marianne Dam Lentz 2022 Klar til præhøring

Stress, angst og depression 

(Vejledning)

Kaj Sparle Christensen 2023 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen

Hjertesvigt

(Opdatering)

 Afventer   Under forberedelse

Ryg

(Opdatering af vejledning om lændesmerter)

Charlotte Voglhofer    Under forberedelse

Palliation

(Opdatering)

Anna Weibull og Helle Ibsen 2023 Arbejdsgruppen er i gang

Luftvejsinfektioner

(Opdatering)

Malene Plejdrup Hansen og Ane Jørgensen 2023 Arbejdsgruppen er i gang

KOL - astma

(Opdatering + ny del om astma)

Afventer   Under forberedelse

B12-mangel − udredning og behandling 

(FAQta-ark)

Afventer   Under forberedelse

Seponering og prioritering af medicin

(Vejledning)

Afventer   Under forberedelse