DSAM Logo

Vejledning

Arbejdsgruppens formand

Udgivelse

Status

Osteoporose

(Opdatering)

Johan Reventlow 2022 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

Demens 

(Opdatering)

Frans Waldorff 2022 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

Den ældre patient

(Opdatering) 

 Marianne Dam Lentz  2022 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.
 
Stress, angst og depression 

Kaj Sparle Christensen  2022 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

 
Diabetes behandlingsvejledning

(Opdatering)

Jette Kolding Kristensen 2022 Forventes i offentlig høring primo 2022.


Hjertesvigt

(Opdatering)

 Afventer   Under forberedelse.

Ryg/columna

Martin Bach Jensen   Under forberedelse.

Palliation

(Opdatering)

Anne Weibull   Under forberedelse.

Luftvejsinfektioner

(Opdatering)

Afventer   Under forberedelse.

Iskæmisk hjertekarsygdom

(Justering)

Bo Christensen   Arbejdsgruppen er i gang.