Vejledning

Arbejdsgruppens formand

Udgivelse

Status

Dyspepsivejledning

(Opdatering)

Dorte Jarbøl 

2020

Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen. Vejledningen drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.

Hjemmefødsler 

(FAQta-ark)

Ole Olsen

2020

Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

PTSD

(FAQta-ark)

Lise Dyhr

2020

Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

UVI

(FAQta-ark)
Anne Holm 2020 FAQta-ark har være i offentlig høring.

Akuthåndbogen

(Opdatering)

Mogens Zarling   2020 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen

Osteoporose

(Opdatering)

Johan Reventlow 2020 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

Demens 

(Opdatering)

Frans Waldorff 2020 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.