Internt rum This page in english

Seneste nyt

Risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin
17. feb '15
Lungereaktioner er kendte bivirkninger for nitrofurantoin og er beskrevet i medicinens produktresumé. Reaktionerne kan opdeles i akutte og kroniske reaktioner. Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger fra læger om lungefibrose i forbindelse med nitrofurantoin til behandling af...
Patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet
16. feb '15
Patienter med smerter i bevægeapparatet er hyppige i almen praksis. Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en National Klinisk Retningslinje for håndtering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet: chronic widespread pain (CWP). Patientgruppen omfatter voksne patienter med vedvarende...
Ny sekretær i DSAM
16. feb '15
Sanne Bernard er ansat som sekretær i DSAM fra den 1. februar. Sanne skal bl.a. beskæftige sig med planlægning og koordinering af den europæiske WONCA-kongres, der afholdes i København i juni 2016. Derudover arbejder hun med årsmødet og med planlægningen af Nordisk Kongres, der...
Kurser i rationel farmakoterapi
26. jan '15
Institut for Rationel Farmakoterapi har netop åbnet for tilmelding til deres kurser i 2015. Kurserne skal bidrage til implementeringen af rationel farmakoterapi inden for områder, hvor der fx er over- eller underbehandling, eller områder, hvor der er et stort forbrug af uhensigtsmæssige præparater...
Danske patienter kender ikke symptomerne på kræft
19. jan '15
Mandag den 19. januar lancerer Kræftens Bekæmpelse kampagnen 'De 7 tegn'. Baggrunden for kampagnen er, at danskere har en lavere kræftoverlevelse end kræftpatienter i fx Norge, Sverige, Australien og Canada.

Budskabet i kampagnen er, at man skal holde øje med de små...

Genveje

Bliv medlem

 - 63,9 KB

Partners in Practice - PiP

 - 17,1 KB

Besøg også DSAM's andre hjemmesider

 - 7,9 KB

FYAM - vores uddannelseslæger

 - 8,7 KB

SAMS - vores medicinstuderende

 - 7,7 KB

E-practicus - vores medlemsblad 

 - 9,1 KB

NFGP - vores nordiske samarbejde

DSAM, Stockholmsgade 55, st., 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: dsam@dsam.dk
Dudal Webdesign