Internt rum This page in english

Seneste nyt

Årsmøde: Hvordan forener vi evidens og klinisk praksis til gavn for patienten?
21. jul '15
Patienterne forventer at få den bedst tilgængelige behandling, når de kommer hos deres praktiserende læge. Praktiserende læger skal både arbejde relations- og personcentreret og samtidig være opdaterede på den nyeste almenmedicinske viden for at kunne...
Ny National Klinisk Retningslinje - behandling af personlighedsforstyrrelse med Borderline
21. jul '15
Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje om borderline har umiddelbart ikke de store konsekvenser for almen praksis. Man anbefaler brug af semistrukturerede interviews ved diagnostik. DSAM har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at brug af interviewguides vil være unaturlig for praktiserende...
Ny National Klinisk Retningslinje - behandling af høfeber
21. jul '15
Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje om høfeber anbefaler, at høfebersymptomer fra næsen lokalbehandles med næsespray, som indeholder binyrebarkhormon, og at symptomer fra øjnene lokalbehandles med øjendråber med antihistamin frem for at behandle med...
Lægers holdning til information om lægemiddelsikkerhed
20. jul '15
Sundhedsstyrelsen (SST) vil gerne vide, hvordan alment praktiserende læger indhenter og oplever forskellig information om lægemiddelsikkerhed, og hvilke præferencer læger har i forhold til at indhente sikkerhedsinformation om lægemidler. 

Sundhedsstyrelsen opfordrer derfor alle...
Patientombuddet søger sagkyndige i almen medicin
20. jul '15
Patientombuddet søger sagkyndige, der skal komme med faglige vurderinger i klagesager. Det drejer sig enten om klager over navngivne sundhedspersoner (disciplinærsager) eller klager over behandlingsforløb (patientombudssager). I mere komplekse sager skal den sagkyndige hjælpe med at opstille...

Genveje

Bliv medlem

 - 63,9 KB

Partners in Practice - PiP

 - 17,1 KB

Besøg også DSAM's andre hjemmesider

 - 7,9 KB

FYAM - vores uddannelseslæger

 - 8,7 KB

SAMS - vores medicinstuderende

 - 7,7 KB

E-practicus - vores medlemsblad 

 - 9,1 KB

NFGP - vores nordiske samarbejde

DSAM, Stockholmsgade 55, st., 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: dsam@dsam.dk
Dudal Webdesign