Find din vejledning her

Bekymring over nyt Nationalt Genom Center

13 organisationer udtrykker i et brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg samt IT-ordførere bekymring over danske borgeres ret til privatlivsbeskyttelse ved oprettelsen af nyt nationalt genomcenter
Læs brevet her

CANNABIS SOM MEDICIN - information til patienterne

DSAM fraråder praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin.
Læs mere her

NKR Generaliserede smerter i bevægeapparatet

DSAM har netop afgivet høringssvar til den opdaterede nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet.
Læs mere her

Tilmeld dig kongres om overdiagnostik

DSAM er i 2018 medvært for en international kongres om overdiagnostik. Kongressen finder sted i København og tilmelding er åben!
Læs mere og tilmeld dig her

Pejlemærker

7 pejlemærker, der indrammer faget almen medicin og udgør en fælles identitet for de almenmedicinske speciallæger.
Se pejlemærkerne her

Nu kan du søge om PAM-midler

Søg forskningsmidler til projekter inden for personcentreret almen medicin.
Læs mere her
 - 1,8 KB Dit medlemskab
Har vi dine rigtige data? Tjek og
opdater dine medlemsoplysninger.
 - 2,3 KB Regionsbestyrelserne
Kontakt din regionsbestyrelse, hvis du har forslag til en regional aktivitet. 
 - 2 KB Det mener DSAM
Find høringssvar, holdningspapirer
og nyhedsbreve.
 - 1,6 KB Formandskabets blog
Se og kommenter på
formandskabets blogindlæg
 - 1,9 KB Presserum
Hent fotos og kontaktoplysninger. 
Se, hvad DSAM har udtalt i pressen.
 - 1,6 KB Vejledninger og faktaark
Her finder du DSAM's kliniske vejledninger 
og faglige opdateringer.

BLIV MEDLEM AF DSAM

Bliv en del af et stærkt fagligt netværk!

Seneste nyt fra DSAM
Et uddrag fra vores nyhedsbrev
19. apr. 2018
DSAM's Årsmøde 2018 – sæt kryds i kalenderen Årsmødet finder sted fredag den 5. oktober på Comwell Kolding. Temaet...
13. apr. 2018
DSAM har pr. 19. april 2018 ansat Vinnie Andersen som kvalitetskonsulent. Vinnie skal primært arbejde med at servicere...
6. apr. 2018
Lotte Hvas er pr. 1. april ansat en dag pr. uge til at tage sig af selskabets høringer og udpegninger. Lotte kender selskabet rigtig godt, da...
22. mar. 2018
Practicus får ny chefredaktør, nemlig Ellen Louise Kristensen, der er praktiserende læge i kompagniskabspraksis i...

Debat

Data som sundhedsvæsenets centrale produkt

  30. januar 2018     0 kommentarer  |  Forfatter: Jørgen Steen Andersen

Det tegner nu til, at der efter flere års pause igen kan indsamles data fra almen praksis til Regionernes Kliniske KvalitetsProgram, RKKP. Fra DSAM's side har det været afgørende, at der kun sker overførsel af data, hvor der er udtrykke­lig lovhjemmel, idet man har været bekymret for, at patienterne skal miste tiltroen til lægernes tavshedspligt.   1niste til­ troen til lægernes tavshedspligt. Men set fra Patientforeningens side er bekymringerne af en helt anden art.

Dagens Miedicin har citeret Diabetesforeningens forhenværende lægefag­lige chefrådgiver Torsten Lauritzen for, at datastoppet i almen praksis har dybt skadelige konsekvenser og i sidste ende kan koste patienterne både livskvalitet og føre til tidlig død. Foreningens direktør Henrik Nedergaard sætter trumf på, idet han til Dagens Medicin udtaler:

"Det er umuligt at sige, om den mangelfulde dataindsamling har kostet liv eller forvoldt skade. Men jeg ved, at vi i Diabetesforeningen løbende har medlemmer, som giver udtryk for, at de er blevet fejlbehandlet. Og de undrer sig over, at de fx skal have taget de samme blodprøver, når de skifter læge eller sektor. Det viser med al tydelighed, at de manglende dataregistreringer gør det enormt svært og tidskrævende for patienterne at nagivere i sundhedsvæsenet. Vi har brug for et centralt registreringssystem, hvor data om patienterne kan deles på tværs."

Fra stolen i klinikken må man undre sig over disse udtalelser. Hvis datakvalitet blot er, at alle behandlende læger skal have adgang til alle laboratoriesvar på tværs af sektorer, så er problemet jo vidtgående løst med laboratoriesvarsportalen, som har fungeret upåklageligt i årevis. Og hvis man forestiller sig, at diabetesbehandlere kan blive vejledt til bedre behandling af deres patienter...


Læs mere og kommenter  Flere debatindlæg

Seneste Practicus

DSAM-udvalg

DSAM har alene og sammen med PLO en række udvalg. Nogle er bestemt af DSAM's love, men andre faste udvalg er også af permanent karakter. Ad hoc-udvalg nedsættes efter behov. Desuden har vi en række interessegrupper.

Høringer

DSAM er jævnligt høringsberettiget i diverse lovforslag, ændringer til vejledninger m.v. Sekretariatet vurderer hver enkelt høringssag og beslutter, om den pågældende sag skal behandles på et bestyrelsesmøde.

Partners in Practice (PiP)

Partners in Practice (i daglig tale kaldet PiP) arbejder for at udvikle, facilitere og implementere internationale udviklingsprojekter inden for almen praksis - p.t. i Rwanda, Nepal og Botswana.