Tilbage til oversigt
Nyhedsbrev

Midtjylland

Få pladser tilbage til fyraftensmødet den 24. april 2024
om de drilske led: skulderen og foden

Skal du nå at få en plads til det spændende fyraftensmøde om de drilske led i skulderen og foden? Så skal du snart tilmelde dig.

Kom med og bliv bedre til at undersøge og diagnosticere de hyppigste lidelser onsdag den 24. april 2024 kl 17.00-19.15.  Der vil være fokus på skulderen og et kortere oplæg om foden. Herunder hands-on så du kan få finpudset din undersøgelsesteknik. 

Underviserne Finn Sørensen og Karen Goss er almenmedicinere med en særlig interesse for bevægeapparatet, og de er begge medlemmer af DSMM (Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin https://www.dsmm.org).
Program
16.30-17.00: Ankomst, check-in og sandwich 
17.00-19.00: Oplæg og hands-on om skulder og fod (kort pause inkluderet) 
19.00-19.15: Tak for i aften
Tilmeld dig her
PS. I forlængelse af fyraftensmødet holdes FYAM-styregruppemøde, hvor du er meget velkommen til at deltage, hvis du har lyst til at snuse til, hvad det vil sige at være frivillig i en FYAM-styregruppe.

Kontakt FYAM Midt-repræsentant Maria Dahl Overgaard, hvis du vil deltage i styregruppens arbejde eller har gode ideer til aktiviteter.

Andre nyheder i FYAM Midt


I Region Midtjylland afholdes fyraftensmøder med spisning typisk kl. 17.00-19.00. FYAM Midt forsøger at sprede aktiviteterne, så de afholdes i både den østlige og vestlige del af regionen. Der afholdes ca. 4 fyraftenmøder årligt. De senest to møder har omhandlet nefrologi i almen praksis og været holdet i hhv. Aarhus og Gødstrup. Emnerne er oftest faglige, men vi afholder også kurser med hands-on, f.eks. om lidelser i bevægeapparatet og “minikirurgi”, hvor sutur-færdigheder kan trænes. FYAM Midt har indkøbt suturmåtter til dette formål, som også kan udlånes f.eks. til 12-mandsgrupper. 

Vi planlægger et møde om forskellige praksisformer med speciallæger, som har valgt at nedsætte sig i praksis kort tid efter endt speciallægeuddannelse. 

Styregruppen er åben for alle. Man skal ikke vælges ind - blot have lyst til at bidrage til at arrangere de regionale aktiviteter. Alle er er desuden velkomne og opfordres til at komme med indspark til ønskede emner eller aktiviteter. 

Som noget nyt afholdes styregruppens møder direkte i forlængelse af fyraftenmøderne, og alle er velkomne til at blive hængende til styregruppemødet. Styregruppen afholder årligt et socialt arrangement, enten en jule- eller “forårsfrokost”, for styregruppens medlemmer. 
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Forum for Yngre Almen Medicinere (FYAM) under Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
fyam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.