Tilbage til oversigt
Nyhedsbrev

Nordjylland

Lille ændring i regionsbestyrelsen 

Fristen for at stille op til DSAM-valget er passeret, og for medlemmerne i Nordjylland betyder det, at der ikke skal være elektronisk valg. 

Medlemmerne af regionsbestyrelsen i det kommende år er:

 • Troels Mengel-Jørgensen, medlem 
 • Merete Hansen, medlem
 • Niels Dam-Hansen, FYAM-medlem
 • Eskild Johansen, FYAM-medlem
 • Janni Kristensen, suppleant
 • Ditte Værens, suppleant
Desuden er Axel B. Thomsen tilknyttet som associeret medlem.

Stort velkommen til Eskild, som er nyt medlem, og tak til Troels, Niels, Janni og Ditte for at genopstille og tage endnu en tørn. Regionsbestyrelsen har stadig til gode at konstituere sig. 

FYAM-valg skal afgøres med elektronisk afstemning

Medlemmer, der er henført til FYAM, skal ikke læne sig for langt tilbage, for den elektroniske afstemning af FYAM-valget sættes i gang på mandag kl. 6.00.

Her er poster til FYAM-udvalget fra Region Hovedstaden, Videreuddannelsesudvalget, Kvalitetsudvalget og Internationalt Udvalg i spil. Læs om FYAM-valget her.

Vi håber, at du vil bruge din stemme. Vi ønsker en høj stemmeprocent, så vi sikrer et solidt mandat bag de valgte. 

Godt valg!

5 hurtige pointer fra medlems- og valgetmødet 

Medlems- og valgmødet her i Nordjylland den 21. august 2023 drejede sig om forskning i almen praksis og samarbejdet med læger i klinikken. Desuden præsentation af de opstillede og nuværende repræsenter i DSAM Nordjylland

 1. Det er en overkommelig opgave at melde sig til det kommende forskningsnetværk som sparingspartner for forskningsenheden ved fire årlige møder (heraf tre online) og deltagelse i ét forskningsprojekt om året.
   
 2. Henrik Riel har forsket i hælspore/plantar fasciitis. Den sluttelige konklusion fra Henrik var vel egentlig, at hvis en strategi ikke virker for patienten, så prøv en af de andre. Der kan nemlig ikke vises nogen signifikant forskel på de forskellige muligheder. Lindrende blød hælkop og gode råd om aflastning hjælper patienten til at have færre smerter, mens de venter på bedring, og der var ikke signifkant forskel i funktionsscore og varighed i fht grupperne, der oveni fik kortikosteorid-injektion eller træning + kortikosteroid. 
   
 3. Lotte Lykke Larsen har forsket i støttebehov for sårbare kræftpatienter i almen praksis. Lotte har udviklet et forslag til et støtteværktøj, som formentlig bliver tilgængeligt via Nordkap i nær fremtid. Essensen var at holde og planlægge kontakt til de sårbare patienter, som ikke selv vover at stille spørgsmål og bede om tid hos lægen.De sårbare har ofte en blanding af flere kronisk lidelser, er socialt dårligt stillede og aleneboende og ofte med et aktuelt/tidligere misbrug.
   
 4. Julie Strøm er i gang med et kohorte-studie om brug af ultralyd til diagnostik af pneumoni i praksis. Det er vigtigt, at der forskes i brugen i netop almen praksis-populationen og ikke kun i sygehusregi i akutmodtagelsen eller på specialafdelinger. Kan UL bruges til at undgå overdiagnostik og måske nedsætte forbrug af antibiotika?
   
 5. Eskild Johansen præsenterede et af de få lægemiddelprojekter  med udspring i almen praksis. Eskild er lige nu ved at rekruttere praksisser til projektet, som skal dreje sig om den optimale behandlingsvarighed med penicillin til patienter med lungebetændelse i almen praksis. Der skal rekrutteres i alt 600 patienter med lungebetændelse som randomiseres til forskellig behandlingsvarighed. Da patienten ikke samtidig må have KOL, eller astma eller anden lungesygdom, er det en mindre opgave for den enkelte praksis at deltage. 
Copyright © 2023 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.


Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dig dette nyhedsbrev.