Tilbage til oversigt
Nyhedsbrev

Forskningsnyt

Point-of-care-testing og antibiotikaordinering i almen praksis: et registerbaseret studie i Danmark

 • Point-of-care-tests kan reducere den diagnostiske usikkerhed ved mistanke om bakteriel infektion og dermed bidrage til en mere forsigtig tilgang til ordinering af antibiotika i lægevagten. 
   
 • Dette registerbaserede observationsstudie undersøgte tendensen til at bruge point-of-care-tests i lægevagten i Region Midtjylland i 2014-2017 og sammenhængen med ordination af antibiotika.
   
 • Lægevagten gennemførte 794.220 klinikkonsultationer i perioden, og 16,1 % udløste en recept på antibiotika. Læger, der hyppigst brugte point-of-care-tests, udskrev signifikant mere antibiotika.
Læs artiklen her

Afstand til lægen og mulighed for forebyggende indsats

 • Almen praksis har en vigtig rolle i forebyggelse af hjerte-kar-sygdom, men en forudsætning for at udøve en forebyggende rolle er, at patienterne kommer til deres praktiserende læge.
   
 • I dette studie fandt vi, at 11 % af danskere diagnosticeret med AMI ikke havde været set af deres praktiserende læge i året op til diagnosen.
   
 • Afstand over 1 kilometer til lægen var forbundet med større sandsynlighed for ikke at have haft en fremmødekonsultation hos sin praktiserende læge for danskere, der bor i mindre byer eller på landet. I tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenet er det altså vigtigt at være opmærksom på betydningen af den geografiske afstand mellem patienter og praktiserende læger uden for de større byer.
Læs artiklen her

Hvad fejler patienter henvist til Diagnostisk Center?

 • Vi har undersøgt forløbene for alle patienter, som blev henvist til MAS (mistanke om alvorlig sygdom)-forløb på Diagnostisk Center ved Odense Universitetshospital i perioden fra 2014 til 2021.
   
 • De seneste år har omtrent hver femte af alle henviste patienter vist sig at have kræft, hyppigst lungekræft (3,3 % af alle henviste patienter), lymfekræft (2,5 %), tyk- og endetarmskræft (2,1 %), bugspytkirtelkræft (1,7 %) og øvre gastrointestinal kræft (1,3 %), og omkring hver fjerde henviste patient havde en anden veldefineret alvorlig sygdom end kræft.
   
 • Omkring 6 % af alle kræfttilfælde på Fyn diagnosticeres i dag via Diagnostisk Center, som har vist sig at dække et væsentlig behov i diagnosticeringen af kræft og andre alvorlige sygdomme.
Læs artiklen her

Diagnostisk flow for alle patienter henvist med uspecifikke symptomer på kræft til et diagnostisk center i Danmark

 • Siden 2012 er et diagnostisk flow for patienter med uspecifikke symptomer, der giver mistanke om alvorlig sygdom inkl. kræft, blevet implementeret i Skandinavien. Undersøgelsen havde til formål at beskrive det diagnostiske flow for alle patienter henvist fra 1. januar til 30. juni 2020 til Diagnostisk Center i Farsø.
   
 • Ud af de 314 henvisninger, fik 227 patienter udført diagnostiske undersøgelser i Farsø. De resterende blev omdirigeret til hhv. andre kræftpakker (n = 11), ambulatorier (n = 45) eller sendt tilbage til almen praksis (n = 25).
   
 • Af de henviste fik 25 (8 %) patienter en kræftdiagnose, 20 (6 %) en anden alvorlig klinisk relevant diagnose med påbegyndelse af behandling, 16 (5 %) fik en diagnose, hvor behandling ikke var nødvendig, og hos 253 (81 %) blev der ikke diagnosticeret nogen ny alvorlig tilstand. To patienter (1 %) blev diagnosticeret med en kræftdiagnose i de efterfølgende 6 måneder.
   
 • Dette er den første undersøgelse, der beskriver det diagnostiske flow for alle patienter, der henvises fra almen praksis til et diagnostisk center i Danmark. Denne viden er vigtig for den videre organisering og planlægning af kræftpakken for uspecifikke symptomer.
Læs artiklen her

Unge med lænderygsmerter vil gerne håndtere smerterne selv, men de har brug for løbende sparring med en sundhedsfaglig person

 • Unge med lænderygsmerter har et eksplicit ønske om at håndtere deres smerter på egen hånd.
   
 • Samtidig udtrykker de unge et ønske om at have en sundhedsfaglig person, som de kan sparre med, når der opstår tvivl, eller når nye tiltag afprøves.
Læs artiklen her
Disse forskningsnyheder er udvalgt og leveret af Forskningsenhederne for Almen Praksis. Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne, så formidler vi gerne kontakten. Send en mail til dsam@dsam.dk.
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, DK - 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve