Tilbage til oversigt
Nyhedsbrev

Forskningsnyt

Praktiserende lægers håndtering af konsultationer med patienter med muskelskeletbesvær, som har problemer med at passe deres arbejde

 • Muskelskeletbesvær er en af de mest udbredte årsager til at konsultationer i almen praksis. Og en stor del af disse patienter er samtidig også på arbejdsmarkedet.
   
 • Det er velkendt, at der er forskellige barrierer i forhold til at håndtere patienternes arbejdsfastholdelse i almen praksis blandt andre systemiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige forhold.
   
 • Praktiserende læger mener, at de har en rolle i udredning og det holistiske syn på patienterne, men forventer at andre interessenter håndterer problemerne ift. arbejdsfastholdelse.
   
 • Projektet har været at udvikle et kursus til praktiserende læger, på baggrund af interviews med praktiserende læger, arbejdsgivere og andre interessenter på området. Målet med kurset er at mindske barrierer ift håndtering af arbejdsfastholdelse blandt denne type af patienter. Kurset er udviklet, men endnu ikke udbudt, men ville også kunne bruges i klyngearbejdet.
Læs artiklen her

Sorry, men hvis du har smerter tidlig i graviditeten, så vil det kun blive værre!

 • Kvinder med rygsmerter, lægkramper, bækkensmerter, underlivssmerter og plukveer i første trimester havde højere risiko for også at opleve smerte i de efterfølgende trimestre.
   
 • Risikoen for rygsmerter og underlivssmerter var højere blandt de kvinder, der havde lav selvvurderet kondition og lav score på WHO-5 well-being.
   
 • Praktiserende læger kan henvise gravide med rygsmerter og bækkensmerter til fysioterapi mhp. undervisning og træning.
Læs artiklen her

Systematisk review om rutinemæssig vejning af børn

 • Danske børn er rutinemæssigt blevet vejet i skolen siden efter 2. verdenskrig. Man indførte vejningen for at sikre, at børnene ikke vejede for lidt pga fejlernæring eller sygdomme. Siden er vi fortsat med at veje børn, selvom børns sundhedsproblemer har ændret sig.
   
 • Vi har udført et systematisk litteraturstudie af psykosociale konsekvenser af rutinemæssig vejning af børn i skolealderen.
   
 • Resultatet viste, at emnet er underbelyst – vi ved ikke ret meget om, hvordan vejning og vægt-feedback påvirker børn i dag.
   
 • Litteraturen indikerede dog, at rutinemæssig vejning og vægt-feedback havde negative psykosociale konsekvenser for navnligt børn med høj BMI.
Læs artiklen her

Vedvarende COVID-19-symptomer hos ikke-indlagte patienter: et internationalt studie

 • Dette prospektive studie er baseret på data indsamlet i 11 forskellige europæiske lande – herunder Danmark. Deltagerne i studiet blev primært rekrutteret fra almen praksis.
  I alt 270 personer med symptomer på COVID-19 og en positiv PCR-test for SARS-CoV-2 deltog. Alle deltagere blev fulgt med telefoninterviews henholdsvis 2, 4, 8 og 12 uger efter symptomdebut.
   
 • Omkring halvdelen af deltagerne (52 %) angav fortsat at have symptomer efter 8 uger, og knap en tredjedel (32 %) efter 12 uger. Træthed var den hyppigst forekommende klage ved inklusion (79 %) – dernæst hovedpine (73 %) og hoste (67 %). Ved 12-ugers opfølgning rapporterede 20 % og 17 % af deltagerne fortsat henholdsvis træthed og reduceret lugtesans.
   
 • I alt 53 % af deltagerne kontaktede almen praksis – en eller flere gange – vedrørende COVID-19 relaterede symptomer i løbet af de første 12 uger.
   
 • Forsat opfølgning af deltagerne blev foretaget indtil symptomophør eller til senest et år efter symptomdebut. Resultaterne for uge 12 til 52 vil blive afrapporteret i et selvstændigt studie i 2024.
Læs artiklen her

ACTIONCARDS – en-sides instrukser for ultralydsskanninger i almen praksis

 • Actioncards bruges i forbindelse med ultralydskurser til at rammesætte, guide og støtte kursisterne i læringsprocessen.
   
 • Actioncards er et støtteværktøj til skanning og tolkning af fund i klinikken.
   
 • Actioncards giver en ensartet forståelse af ultralydsskanning i almen praksis og på tværs af sektorer.
Læs artiklen her
Disse forskningsnyheder er udvalgt og leveret af Forskningsenhederne for Almen Praksis. Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne, så formidler vi gerne kontakten. Send en mail til dsam@dsam.dk.
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, DK - 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve