Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

Cases vedr. tilskud eller ej

De skærpede tilskudsregler for GLP-1-RA har givet anledning til mange spørgsmål til DSAM fra praktiserende læger. Især er der tvivl om, hvad der konkret menes med "Alle relevante orale antidiabetika" samt om brug af GLP-1-RA som organbeskyttelse hos patienter i øget risiko. Vi har derfor udarbejdet disse 6 eksempler, der dækker typiske kliniske problemstillinger.

Eksemplerne har været forelagt Lægemiddelstyrelsen, som har tilsluttet sig disse fortolkninger. 
Den skærpede generelle tilskudsklausul gælder fra 25. november 2024.
 1. Patienter med type 2-diabetes, hvor SGLT-2-hæmmer ikke kan anvendes på grund af intolerance eller svært nedsat nyrefunktion, og som enten har:
   
  1. hjerte-kar- eller nyresygdom eller 
  2. mindst tre risikofaktorer for hjertekarsygdom og samtidig utilstrækkelig glykæmisk kontrol med metformin.
    
 2. Alle patienter med type 2-diabetes, som ikke har tilfredsstillende glykæmisk kontrol ved behandling med alle relevante orale antidiabetika, herunder SGLT-2-hæmmer.”

Eksempler: 

 • Patient A1; med tidligere AMI. SGLT-2 har tidligere givet anledning til indlæggelse med ketoacidose. HbA1c er i mål på metformin. 
   
 • Patient A2; med tidligere AMI. HbA1c er i mål på metformin. SGLT-2 har medført recidiverende genital candida.
I disse tilfælde kan GLP-1-RA opstartes med klausuleret tilskud, med organbeskyttende effekt som formål. 
 • Patient B; 70-årig mand med dysreguleret hypertension (dvs. 3 risikofaktorer), der ikke er i mål med HbA1c på metformin og SGLT-2.
Yderligere glucosesænkende behandling skal omfatte afprøvning af DPP-4-hæmmer og SU, medmindre der er kontraindikation eller kendt intolerance, før evt. opstart af GLP-1-RA med generelt klausuleret tilskud. Det er ikke et krav, at der også er forsøgt med insulin, som jo ikke er peroral.
 • Patient C; med kronisk nyresygdom eGFR 28, hvor metformin derfor skal seponeres og SGLT-2 ikke længere er nok til, at HbA1c er i mål. 
I dette tilfælde kan DPP4-hæmmer afprøves, men ikke SU, som er kontraindiceret pga. lav eGFR. GLP-1-RA  kan ikke gives med tilskud, hvis der kan opnås tilfredsstillende glykæmisk kontrol med DPP4, selvom der er nyresygdom, fordi der ikke er påvist additiv organbeskyttende effekt ved at tillægge GLP-1-RA, når der allerede gives SGLT-2.
 • Patient D; mand med iskæmisk hjertesygdom og svær overvægt, hvor HbA1c er i mål på metformin og SGLT-2.
I dette tilfælde kan man vælge at ordinere behandling med GLP-1-RA uden tilskud, hvis der er et patientønske pga. overvægten, men patienten vil ikke være berettiget til klausuleret tilskud, da han allerede får SGLT-2, og der ikke er additiv organbeskyttende effekt.
 • Patient E; 50-årig mand, der ryger ca. 20 cigaretter dagligt (dvs. 2 risikofaktorer) og svær overvægt, hvor HbA1c ikke er i mål på metformin, DDP4 og SGLT-2. 
I dette tilfælde kan lægen vurdere, at opstart af SU (eller insulin) ikke er hensigtsmæssig på baggrund af deres bivirkningsprofil (risiko for vægtstigning). Her kan GLP-1-RA opstartes med klausuleret tilskud, og DPP4 seponeres

Fælles opfordring til lægerne 

Vær forberedt på nye tilskudsregler for lægemidler til type 2-diabetes, herunder GLP-1-RA, med virkning fra 25. november 2024.

Lægemiddelstyrelsen har truffet afgørelse om, at kun visse GLP-1-RA’er (Ozempic, Rybelsus og Trulicity 1,5 mg) fra 25. november 2024 bevarer generelt klausuleret tilskud, hvor tilskudsklausulen bliver mere restriktiv end den nuværende.

Den nye tilskudsklausul er:
 • Patienter med type 2-diabetes, hvor SGLT-2-hæmmer ikke kan anvendes på grund af intolerance eller svært nedsat nyrefunktion, og som enten har
   
  1. hjerte-kar- eller nyresygdom eller
  2. mindst tre risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom og samtidig utilstrækkelig glykæmisk kontrol med metformin.
    
 • Alle patienter med type 2-diabetes, som ikke har tilfredsstillende glykæmisk kontrol ved behandling med alle relevante orale antidiabetika, herunder SGLT-2-hæmmer.
Det er den behandlende læges ansvar at revurdere alle patienter, der er i behandling med en GLP-1-RA med tilskud inden den 25. november 2024. Vi opfordrer lægerne til at følge op på hver enkelt patient for at vurdere, om patienten er omfattet af den nye og mere restriktive tilskudsklausul, eller som udgangspunkt skal skifte til et relevant og billigere behandlingsalternativ for at kunne få tilskud. Vi opfordrer samtidigt til, at vurderingen sker løbende, når patienten alligevel er i kontakt med lægen. 

SGLT-2-hæmmere er anbefalet på lige fod med GLP-1-RA’er i de fleste situationer og er dermed et relevant behandlingsalternativ for langt de fleste patienter med type 2-diabetes, som ikke er omfattet af den nye tilskudsklausul. 

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) udgiver i juni 2024 en månedsbladsartikel med vejledning i, hvordan lægerne kan omlægge behandling med GLP-1-RA til andre lægemidler. 

På vegne af
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Endokrinologisk Selskab
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
 
Læs mere på Lægemiddelstyrelses hjemmeside om de nye regler
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.