Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

Gode råd om smertelindring af børn ved vaccination

I almen praksis er vores kontakt med børn, som er syge eller kommet til skade, en af vores kernekompetencer. Vi og vores personale er desuden rigtig dygtige til at få børnene godt igennem vaccinationer, undersøgelser og lignende.

Men nogle procedurer kan være skræmmende og smertefulde for børn både i sygehussektoren og hos os, hvilket kan vanskeliggøre kontakten hos lægen ved næste besøg. Af og til oplever vi alle en konsultation, som går rigtig dårligt trods de bedste intentioner hos personale og forældre, måske et ekstra sårbart barn, usikre forældre eller andet, der bare ikke går som forventet.

En række fagpersoner med viden om smertebehandling af børn har udarbejdet en ny vejledning om både non-farmakologisk og farmakologisk håndtering og behandling af procedurerelaterede smerter hos børn. 

Vejledningen har givet anledning til en del faglig diskussion i DSAM, da dens hovedbudskaber kan virke kontroversielle i forhold til vores daglige arbejde i praksis. Men vi har i DSAM vurderet, at det er vigtigt, at medlemmerne kender til de tanker, som fagpersoner, der håndterer smerter hos børn i sekundærsektoren, gør sig omkring at mindske procedurerelaterede smerter hos børn. Og vi tænker samtidig, at vejledningen kan give mulighed for refleksion i de enkelte praksis om, hvordan vi håndterer procedurerelaterede smerter hos børn. 

Som repræsentant for DSAM har praktiserende læge i Sorø gennem 20 år og nu vikar i almen praksis, Gosia Nielsen, deltaget i arbejdsgruppen, som har udarbejdet vejledningen. Hun har samlet nogle af de gode råd fra vejledningen og vil varmt anbefale den til sine kollegaer, som hun mener ”kan klæde os og vores personale på til at føle os endnu mere kompetente i dagligdagen”. Forhåbentlig kan den også inspirere til, at vi i vores forskellige praksis diskuterer, om vi vil implementere nogle nye måder at arbejde med børn på.  
Læs den fulde vejledning her

Gode råd til praksis ift. procedurerelaterede smerter hos børn

Gosia Nielsen har udarbejdet en række gode råd til det daglige arbejde i praksis, som man kan lade sig inspirere af.
Læs Gosias gode råd til almen praksis her
Copyright © 2023 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.


Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dig dette nyhedsbrev.