Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

Off-label-behandling med Ozempic

Prisnedsættelse og øget efterspørgsel
Prisnedsættelsen på Ozempic betyder, at semaglutid i doserne 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg er 30 % billigere under navnet Ozempic end Wegovy. Dette har ført til henvendelser fra praktiserende læger til DSAM, som søger vejledning i, hvordan man håndterer en øget efterspørgsel på Ozempic til overvægtsbehandling uden tilskud.

Vejledning fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen har over for DSAM oplyst, at læger kan ordinere et lægemiddel off-label efter individuel vurdering, hvis patienten informeres om off-label-brugen og accepterer den. Der skal journalføres, at patienten er indforstået med behandlingen. IRF oplyser, at de ikke ser nogen problemer ved at bruge Ozempic til vægttab, så længe patienten er informeret, og der ikke opstår restordreproblemer, der kan påvirke diabetesbehandlingen.
IRF er en del af Enhed for Evidensbaseret medicin i Sundhedsstyrelsen og leverer rådgivning og information målrettet læger i almen praksis.

Restordre-problematikker
Aktuelt er der ingen forsyningsproblemer med Ozempic, da produktionskapaciteten er øget. Hvis der opstår restordre, er det Lægemiddelstyrelsens opgave at håndtere det. DSAM vejleder ikke ud fra og er ikke ansvarlig for hypotetiske situationer.

Faglige betragtninger
Vi ser ingen faglige problemer ved off-label-substitution mellem Ozempic og Wegovy i de tre små styrker, da de er farmakologisk identiske. Det er samme aktive stof, hjælpestoffer og pen, kun etiketten er forskellig.

Retningslinjer
DSAM udstikker ikke retningslinjer på området. Ordinationspraksis er op til den enkelte læge, uden krav fra myndighederne. DSAM vil ikke opfordre til, at man kun ordinerer Ozempic til diabetes og Wegovy til svær overvægt, eller til, at man systematisk skifter om til Ozempic for patientgrupper. Vi har kontaktet Lægemiddelstyrelsen vedrørende muligheden for at substituere identiske doser af Ozempic og Wegovy, så apoteket kan udlevere det billigste præparat.

Venlig hilsen
Maria Krüger, medicinalordfører og medlem af DSAM's bestyrelse
 

Prissætning og forsyningssikkerhed

Baggrundsinformation og perspektivering
Prisen på Ozempic blev sænket med ca. 30 % i foråret 2024, og Lægemiddelstyrelsen besluttede, at der ikke var behov for enkelttilskud. DSAM blev kontaktet med tilbud om at deltage i en fælles opfordring til læger om at holde sig inden for tilskudsklausulen og inden for indikationsområdet på de to semaglutider. Efter dialog besluttede vi, at det ville være urimeligt at begrænse lægers ordinationsret, da det kunne skade patienternes helbred.

Der blev udarbejdet en ny fælles tekst, der tog højde for blandt andet vores kommentarer. Teksten kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside via linket nedenfor.

Prissætning og forsyningssikkerhed
Prissætning, indikationer og forsyningssikkerhed foregår mellem myndigheder og producent. Læger har ikke indsigt i produktionsudfordringer eller prisforhandlinger. Håndtering af disse emner skal ikke trækkes ind i konsultationsrummet. Myndighederne sætter rammerne, som vi læger udfylder til gavn for patienten.

Venlig hilsen
Bolette Friderichsen, formand for DSAM

Læs mere om Lægemiddelstyrelsens udmelding her
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.