Tilbage til oversigt
Nyhedsbrev

Forskningsnyt

”We don’t need no education” – praktiserende lægers barrierer for deltagelse i efteruddannelse

 • Efteruddannelse kan være med til at øge jobtilfredshed, mindske udbrændthed og give praktiserende læger oplevelsen af at være kompetente i deres daglige arbejde. Derudover kan lægers efteruddannelse spille positivt ind på patientbehandling og sundhedsudgifter. På trods af gode muligheder for refusion, bruger 7% af de praktiserende læger - set over en 2-årig periode – ingen af deres efteruddannelsesmidler.
   
 • Interviews med praktiserende læger, som ikke har anvendt deres efteruddannelsesmidler, viser at der primært er tre kategorier af barrierer for deltagelse: Barrierer relateret til lægen (fx nynedsat, tæt på pension, personlig ramt), barrierer relateret til klinikken (fx vakancer, kultur, generationsskifte) og barrierer relateret til den udbudte efteruddannelse (fx tid/sted, temaer, læringsmetoder).
   
 • Der skal nu måles videre kvantitativt på forekomsten af barrierer. Et kendskab til barriererne vil kunne bruges til at målrette meningsfuld efteruddannelse til de læger, der ikke aktuelt anvender deres efteruddannelsesmidler.
Læs artiklen her

Brugen af høreapparater mindsker måske risiko for demens hos ældre

 • Denne nye kohorteundersøgelse fandt en sammenhæng mellem høretab og risiko for demens, især blandt personer, der ikke brugte høreapparater.
   
 • I udersøgelsen, der omfattede 573.088 personer, var høretab signifikant forbundet med en 7 % højere risiko for demens.
   
 • Selvom den kliniske relevans af disse resultater stadig er uklar, tyder undersøgelsesresultaterne på, at behandling af høretab med høreapparater kan være forbundet med reduceret risiko for demens.
   
 • Det kræver en bedre forståelse af sammenhængen mellem høretab og demens som et kritisk skridt for udvikling af forebyggelsesstrategier.
Læs artiklen her

Diagnostik af kræft i almen praksis hos patienter med psykiske lidelser

 • Det er uvist, hvordan patienter med psykiske lidelser oplever den kræftdiagnostiske proces i almen praksis.
   
 • Dette studie viser, at mange patienter med psykiske lidelser ofte opfatter tidsintervallet mellem bestilling og afholdelse af en konsultation hos den praktiserende læge som for kort.
   
 • Mange af de patienter, som behandles for en psykisk lidelse i almen praksis, deler deres bekymringer om at have kræft med deres egen læge.
   
 • Den diagnostiske proces var ikke forskellig mellem patienter i hospitalsbaseret behandling for en psykisk lidelse og patienter uden indikation på en psykisk lidelse.
Læs artiklen her

Videokonsultationer i almen praksis under COVID-19

 • Under COVID-19 indførte almen praksis hurtigt videokonsultationer (VK) for at forhindre smitte.
   
 • Dette studie undersøger frekvensen af videokonsultationer og de patientkarakteristika, der er forbundet med at få tilbudt en videokonsultation.
   
 • Almen praksis gennemførte 30.148.478 konsultationer under pandemien. De fleste blev gennemført i den tidlige fase af pandemien, og niveauet faldt til ca. 2 % i den sene fase.
   
 • I klinikker med lavt forbrug havde indfødte danskere og vestlige indvandrere højere odds for at få en VK end ikke-vestlige indvandrere, og patienter med ≥2 komorbiditeter havde lavere odds end patienter uden komorbiditeter.
   
 • Patienter med lav alder, lang uddannelse eller beskæftigelse havde højere odds for at få en VK, mens patienter med høj alder og pensionister havde lavere odds.
Læs artiklen her

Flere faktorer har indflydelse på danske praktiserende lægers brug af ultralyd

 • I 2019 anvendte 12 % af de danske praktiserende læger ultralyd i deres daglig arbejde.
   
 • Mere end halvdelen af de praktiserende læger, som ikke anvendte ultralydsskanning, mente, at de med ultralyd ville kunne kvalificere deres arbejde.
   
 • Faktorer som prisen på ultralydsskanner, det manglende honorar, den generelle arbejdsbyrde i almen praksis, mængden af ekstra uddannelse og bekymring omkring den diagnostiske præcision blev set som barrierer for brug. 
Læs artiklen her
Disse forskningsnyheder er udvalgt og leveret af Forskningsenhederne for Almen Praksis. Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne, så formidler vi gerne kontakten. Send en mail til dsam@dsam.dk.
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, DK - 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve