Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

DSAM vedtager bæredygtighedspolitik

Almen praksis står sammen med resten af samfundet over for en lang række udfordringer, som det kræver, at DSAM er med til at forholde sig til. DSAM's bestyrelse har derfor på sit seneste bestyrelsesmøde vedtaget en bæredygtighedspolitik med titlen "Fra klode til klinik".

Bolette Friderichsen, formand for DSAM, er da også meget bevidst om, at arbejdet mod et mere bæredygtigt samfund er en opgave, hvor noget skal løses i fællesskab med andre, og noget skal løses af almen praksis.

"Vi står som samfund og profession over for en lang række udfordringer, som vi alle skal være med til at løse, også almen praksis. Fra almen praksis’ side skal vi tage ansvar i forhold til ulighed i sundhed, herunder at vi sikrer mest læge og sundhed til de mest trængende. Vi skal arbejde aktivt med problemerne med overdiagnostik og undgå uhensigtsmæssig brug af ressourcer".
 

FN's verdensmål

DSAM’s bæredygtighedspolitik er udarbejdet ud fra FN’s 17 verdensmål fra 2015, der sætter fokus på forskellige former for bæredygtighed og adgang til forskellige ressourcer.

Og netop det internationale aspekt er også vigtigt at forholde sig til, da udfordringerne ift. bæredygtighed ikke alene er begrænset til Danmark, men er noget, som man møder i alle lande.

”Jeg er glad for, at vi med bæredygtighedspolitikken taget udgangspunkt i FN’s verdensmål. Bæredygtighed er noget, der angår alle. Der er 3 fronter. I almen praksis er vi 2.000 små virksomheder, som alle kan se på, hvordan de kan leve grønt ligesom alle andre individer og virksomheder. Vi skal allerede nu, og i fremtiden være forberedte på, hvordan klima-ændringer påvirker vores sundhed. Og ikke mindst er der en kæmpe gevinst i at kigge kritisk og opbyggeligt på vores kliniske aktivitet. Hvad giver bedst mening af lave? Vi er i regi af det nordiske samarbejde i Nordic Federation of General Practice også aktive dér og barsler med et politikpapir på området,” lyder det fra Cees Stavenuiter, der er bæredygtigheds- og uddannelsesordfører i DSAM.
 

Almen praksis er bæredygtig

Skrivegruppen bag DSAM's bæredygtighedspolitik består af Niels Saxtrup, speciallæge i almen medicin, Asthildur Arnadottir, hoveduddannelseslæge i almen medicin og postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland, og Nanna Holt Jessen, læge og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus. De ser alle frem til, at politikken nu skal ud og leve aktivt.

"Almen praksis er i sin grundform bæredygtig: Vi er tusindvis af små, selvejende lokale klinikker i en stærk, faglig netværksdannelse og med tæt tilknytning til det offentlige. Vi har et stærkt privat/offentligt samarbejde, der er effektivt og billigt. Det er et godt udgangspunkt, men vi skal videre herfra med konkrete initiativer inden for fx klima og rationel drift af vores klinikker," siger Niels Saxtrup fra gruppen.

Internt i DSAM skal de forskellige udvalg med udgangspunkt i bæredygtighedspolitikken arbejde med emnet og beskrive, hvordan man kan få gjort bæredygtighed til en større del af DSAM og almen praksis.
Se DSAM's bæredygtighedspolitik
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.